Onafhankelijke schade-experts van het landelijke actienetwerk GroenFront! hebben in de nacht van zondag 2 op maandag 3 maart scheuren geconstateerd in de voorgevel van het NAM-hoofdkantoor gelegen aan de Schepersmaat te Assen.
GroenFront! ziet een duidelijk verband tussen de scheuren en de gaswinning in Noordoost Groningen. Naar aanleiding van eigen onderzoek, gebaseerd op informatie van onafhankelijke geologen en lokale bewoners, is GroenFront! van start gegaan met de uitvoering van
schade-inspecties op alle NAM-gerelateerde locaties.

Het is zeer waarschijnlijk dat op afzienbare termijn meerdere NAM- en Shell-locaties getroffen zullen worden. GroenFront! adviseert om het hoofdkantoor van de NAM wegens acuut instortingsgevaar te laten ontruimen. Vervangende kantoorruimte lijkt GroenFront! niet noodzakelijk. GroenFront! waarschuwt de NAM dat een vergoeding via haar eigen schadeprocedure een langdurige en frustrerende zaak kan zijn.

GroenFront! constateert dat Shell en Exxon, medeverantwoordelijk voor de verhoogde veiligheidsrisico´s in Noordoost Groningen, door de verhoogde gasproductie van afgelopen jaar zichzelf schade hebben berokkend. Een hevige aardbeving zou ook schade kunnen aanrichten aan de gaswinningslocaties in de regio.

GroenFront! voert campagne voor een forse vermindering van de gaswinning in Groningen. Dat zou de risico’s van gaswinning, zowel door aardbevingen als door de klimaatcrisis, fors verminderen. We zullen zo snel mogelijk moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en energieverspilling. We moeten direct van start gaan met de bouw van een groene energievoorziening. ¨De risico’s van op deze manier doorgaan zijn zowel op de korte als de lange termijn volstrekt onaanvaardbaar¨, aldus Mark van Veen van GroenFront!

Het gasbesluit van Minister Kamp ziet GroenFront! als volstrekt onvoldoende. Inhoudelijk betekent de maatregel dat rond Loppersum de productie omlaag gaat, maar dat op de zuidelijke boorlocaties in het wingebied de hoeveelheid zal worden opgeschroefd. Met alle mogelijke risico´s voor de gemeentes rond het Eemskanaal en de stad Groningen. In 2013 werd zo’n 55 miljard kuub door de NAM uit de grond gehaald, het huidig gasbesluit brengt dit terug naar 42,5 miljard. Dit terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen geruime tijd adviseert de productie zo snel mogelijk terug te brengen naar 30 miljard kuub per jaar. Minister Kamp, Shell en Exxon blijven stelselmatig tegen dit advies ingaan. Met de recordhoeveelheid die in 2013 werd gewonnen hebben zij laten zien winst boven veiligheid te verkiezen.

Groenfront! voert campagne om het verder dichtdraaien van de gaskraan af te dwingen. Uit solidariteit met de bewoners van het gebied maar ook als middel om Nederland versneld fossielvrij te maken. Naast deze campagne werkt het actienetwerk aan het sluiten van de tien Nederlandse kolencentrales. GroenFront! hoopt daarmee het lokale verzet in Noordoost Groningen tegen de gaswinning te versterken en een steun in de rug te zijn voor al die mensen die hard werken aan duurzame energie.