do 22 oktober 18:10u

Infoavond

Tweede Walstraat 21
6511 LN Nijmegen

Het wordt schertsend de aardgasbingo genoemd. Politici, experts en actiegroepen rollen over elkaar heen met verschillende streefgetallen over hoe hoog de Groningse gasproductie maximaal mag zijn. Grappig, maar de discussie is belangrijk. Hoe hoog de gasproductie mag zijn bepaalt hoeveel gasbevingen er zijn en hoe zwaar ze worden. En hoe lager de gasproductie hoe kleiner de klimaatschade. De gasproductie per morgen op 0 is en was ons te makkelijk. Maar onze ’ Max 30’ oproep is ondertussen achterhaald, en zorgde misschien wel voor het ontstaan van de gasbingo, of in iedergeval voor onduidelijkheid.

Dus, laten we een poging doen om duidelijkheid te scheppen.
Ons uitgangspunt is dat het gevaar van gasbevingen voor Groningen zo snel als mogelijk moet verdwijnen en dat er zoveel mogelijk aardgas onder de grond moet blijven. Hoe minder fossiele brandstoffen er boven de grond komen, hoe beter het is voor het klimaat.

afkicken van aardgas

Shell en Exxon willen het liefst het Groningse gasveld zo snel mogelijk leeg pompen. Gasbevingen en klimaat… het maakt ze allemaal geen moer uit. Toen het SodM in 2012 aan de bel trok, zetten Shell en Exxon met rugdekking van minister Kamp de kraan vol open. Daarna moest de gaskraan een klein beetje dicht, naar 39,4 miljard kuub. En dat is nog steeds veel en veelste veel. Volgens de op de zijspoor gezette ex directeur van de SodM, Jan de Jong kan de productie terug naar 21 miljard zonder dat er bij iemand de kachel uit gaat. Mooi, laten we dat dan nog dit jaar doen. Het veilige niveau is waarschijnlijk 12 miljard kuub. En dus is dat het niveau waarop we in 2016 moeten aansturen. Dat geeft Nederland een jaar de tijd voor crisis maatregelen om de vraag naar gas fors om laag te brengen. En daarna moeten we aansturen op een gasvrij (en fossielvrij) Nederland. Wij zijn er van overtuigd dat we in 2030 geen aardgas meer nodig hebben in Nederland, en de rest van Europa als we nu beginnen met onze huizen energieneutraal te maken en duurzame energie gaan uitbouwen.

Shell en Exxon hopen de kraan zo lang mogelijk open te houden. En ook dan gaat de productie al na 2020 steeds verder omlaag. Omdat het gasveld uitgeput raakt. Uitstel van executie. Laten we Shell en Exxon weg jagen uit Groningen. En laten we samen op trekken om zo veel mogelijk van dat gas onder de grond te houden. Dat is beter voor Groningen, en de rest van de planeet.