Raymond Stantz, woordvoerder van de Coal Busters: “Het verbranden van steenkool is de belangrijkse bron van broeikasgassen wereldwijd, kolen veroorzaken 45 procent van de mondiale CO2 vervuiling. Wetenschappers waarschuwen dat om rampzalige klimaatverandering tegen te gaan het gebruik van kolen zo snel mogelijk afgebouwd moet worden. Als we een leefbaar klimaat willen is er simpelweg geen ruimte meer voor de vervuilende Nuon kolencentrale en de grootschalige steenkooloverslag!” De haven van Amsterdam is na Rotterdam de belangrijkste importhaven voor kolen in Europa.

Met het protest van vandaag wordt de aftrap gegeven voor de voorronde van de Climate Games, waarmee op zaterdag 4 juli grootschalig actie gevoerd zal worden tegen de ‘vervuilende industrie in de Amsterdamse haven’. De Climate Games zullen dit jaar voor de tweede keer georganiseerd worden door actienetwerk ‘GroenFront!’. Vorig jaar namen meer dan honderd mensen verdeeld over vijftien teams deel.

Tussen 1 en 8 juli zal in de regio Amsterdam ook het landbouw- en klimaatactiekamp Ground Control plaatsvinden. Tijdens dit kamp zullen naar verwachting honderden mensen neerstrijken om met workshops en acties de aandacht te vestigen op de cruciale bijdrage van de fossiele industrie en grootschalige landbouw aan klimaatverandering.

Youtube etc.registreren wie hun filmpjes bekijken. Daarom hebben we er voor gekozen deze niet automatisch af te laten spelen.

Meer over privacy