feb ’99 – Bezetting NS Railinfrabeheer

Dertig activisten van GroenFront! betraden maandagochtend 15 februari via de binnenplaats vrij eenvoudig het immense bakstenen gebouw van NS Railinfra-beheer aan het Moreelse Park te Utrecht. Daar ging men op zoek naar het kantoor waar de aanleg van de Betuwelijn wordt voorbereid, met de bedoeling dit te bezetten. Na lang zoeken bleek dit kantoor zich echter in een andere toren te bevinden. Inmiddels verzamelde zich politie voor het gebouw en werden de ordebewakers van de NS steeds nerveuzer.

De NS bood al snel een gesprek aan tussen een delegatie van de actievoerders en plaatsvervangend directeur Martin Mos en hoofd communicatie Marina Hart-Nibrigh van de managementgroep Betuwelijn. De actievoerders besloten daarop in te gaan en tien van hen zetten zich aan tafel onder het genot van een kopje koffie. De overige bezetters konden in een andere ruimte door een glazen wand toekijken hoe de leden van Groen Front! hun bezwaren tegen de aanleg van de Betuwelijn uiteen konden zetten.

Volgens GroenFront! is de aanleg van de Betuwelijn uit milieu, economisch en infrastructureel oogpunt bezien onzinnig omdat het beste alternatief, de binnenvaart, veel minder milieubelastend is, en alle vrachtvervoer aankan. Ook hoeven er voor een goed functionerende binnenvaart geen grote ingrijpende maatschappelijke en landschappelijke veranderingen te worden getroffen. Daarbij komt dat de Duitse spoorwegen niet voldoende capaciteit hebben voor en geen behoefte hebben aan de Betuwelijn. Bovendien is volgens recente opiniepijlingen gebleken dat meer dan de helft van de Nederlandse bevoking tegen de Betuwelijn is.

De heer Mors liet weten begrip te hebben voor de standpunten van GroenFront! en het ook tragisch te vinden dat het Betuwse landschap wordt aangetast, maar dat zijn organisatie slechts uitvoerder is van een democratisch genomen besluit door de Tweede Kamer. “Jullie moeten ergens anders zijn met jullie bezwaren”, aldus Mors. Na het onderhoud mechteld de actievoerders het gebouw verlaten. Er werd niemand gearresteerd.