Bosbezetting Schinveld

Schinveld, een terugblik

Hoe kijken we terug op de acties in Schinveld?
(publicatie daags na de ontruiming januari 2006)

Aan de ene kant zijn we verdrietig en boos over de kap van 6 hectare bos. Het eens zo mooie bos is nu een vlakte vol boomstronken. De politie heeft alle hutten getrashed en de rommel laten slingeren. De kap was en is zinloos.

Aan de andere kant putten we moed uit de geluiden dat de andere 14 hectare die op het spel staan gespaard lijken te worden. Ook weet iedereen nu welke extreme geluidsoverlast en uitstoot de AWACS boven Schinveld veroorzaken. Dat geeft onze vrienden van Stop AWACS Overlast de mogelijkheden daar iets tegen te doen.

Daarnaast is ons streven om langdurig en hardnekkig verzet te bieden geslaagd. Het actiekamp heeft in de aanval van enkele honderden ME-ers van vooral de KMAR, en drie BraTra teams van Utrecht, Haaglanden en KMAR maar liefst 39 uur stand gehouden. Het schijnt dat de staat 1 miljoen euro heeft betaald voor de ontruiming. Een duidelijke waarschuwing aan iedereen die van plan is om aan die 14 hectare bos of welk stuk natuur dan ook te komen.

Ook hebben we het idee dat veel mensen in Schinveld en Brunssum de inspiratie hebben gekregen om door te gaan met hun verzet tegen de AWACS. Ooit gaat die basis gesloten en gesloopt worden.
Wij hopen daar de eerste aanzet voor gegeven te hebben.

Daarnaast hebben velen van ons vrienden gemaakt in Schinveld. We zijn dan ook zeker van plan nog eens langs te komen.

Er zijn door de autoriteiten en vooral door Burgemeester Zuidgeest allerlei leugens en onwaarheden verspreid (en overgenomen in de pers). Ik ga proberen er hier een paar recht te zetten.

Er zouden mensen onderkoeld zijn geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Niet waar. Het was welliswaar bitterkoud (-6 ) tijdens de ontruiming, en we hebben het zeker koud gehad maar we hadden duidelijke afspraken gemaakt met de politie over het voorkomen van onderkoeling. Een van die afspraken was dat er geen dekens, voedsel en drinken mocht worden afgepakt van activisten. De andere deal was dat onze eigen veiligheidscoördinatoren mensen mochten voorzien van warme kruiken, thee, koffie en warm voedsel. Dit om onderkoeling te voorkomen.

In een aantal gevallen heeft de KMAR deze afspraken geschonden door dekens en voedsel uit boomhutten te gooien. Dit leidde tot forse ruzie tussen politie en KMAR. Uiteindelijk hebben onze mensen op de grond weer dekens en voedsel naar boven kunnen krijgen. Bovenstaande klinkt allemaal erg onschuldig maar is het niet. Het was min 6 tijdens de ontruiming. Onderkoeling is dan een serieus gevaar. Wie onderkoeld raakt kan niet meer zelf klimmen van vanwege verkrampte spieren, en in een verder stadium raak je versuft en bewusteloos. Levensgevaarlijk dus wat de KMAR hier deed.

Ook een aantal andere stunts van de KMAR waren levensgevaarlijk. Onder andere het doorsnijden van zekeringen van klimmers (en vervolgens aan mensen gaan trekken op 15 meter hoogte..).
En waar de politieteams zich respectvol opstelden meende de KMAR het te moeten doen met beledigingen en dreigementen.
Gelukkig wisten ze dit te combineren met een grote mate van klunsigheid. Hoe je mensen snel los haalt uit lock-ons dat weten ze nog steeds niet…

De persoon in de tunnel zou om hulp hebben geroepen en er niet zelf meer uit hebben gekund, maar is er toch uitgepraat.

Niet waar. De persoon in de tunnel heeft zich prima vermaakt, zat net als anderen via een zogenaamde lock on vast aan een blok beton. Dat betekend dat hij zich elk moment zelf los kon maken. Daarnaast zat hij dik ingepakt in dekens en werd hij door onze eigen veiligheidsmensen voorzien van warme kruiken.
BRATRA Utrecht en Haaglanden hebben eerst de toren (ongeveer 10 meter hoog) boven de tunnel af moeten breken. Dat ging niet zonder slag of stoot want er hadden zich ongeveer 10 mensen verschanst in de toren van wie er drie vast zaten met een lock on.
Pas tegen maandag eind van de middag was de laatste persoon weg en pas tegen drie uur nachts was de toren afgebroken.
De volgende ochtend is de BRATRA begonnen met graven. Tegen drie uur middags werd de tunnelaar bereikt. Hij had zijn vertrek toen nog eens 4 tot 6 uur kunnen rekken maar heeft zich los gemaakt van zijn lock on. De reden hiervoor was dat hij al 36 uur niet geslapen had en er fysiek helemaal door heen zat.

Burgemeester Zuidgeest kon niet anders dat mee werken aan de kap. Hij heeft er voor gezorgd dat het niet uit de hand liep en hij gaat voor zorgen dat die andere 14 hectare gered gaat worden.

Dat eerste is aan halve waarheid. Hij had ten eerste de kap kunnen verbieden omdat die de openbare orde in gevaar bracht. Dat had waarschijnlijk zijn ontslag betekend, maar was een duidelijk signaal geweest, een ex-provo en IVN lid waardig.

De reden waarom hij dit niet gedaan heeft is omdat hij gevraagd is de kap mogelijk te maken en daarvoor beloond gaat worden met een leuk baantje ergens. Voor de duidelijkheid. Op 1 december werd Zuidgeest door de Gouverneur van Limburg (Frissen, CDA) benoemd tot tijdelijk burgemeester van Onderbanken. Op dat moment wachtte het dorp al 2 weken op een uitspraak van de Raad van State. Die had er allang moeten zijn, maar werd maar niet bekend gemaakt. Op 2 december werd die beslissing (o wat een toeval) gepubliceerd.

Vervolgens heeft Zuidgeest alles in het werk gesteld om het verzet tegen de kap te breken. Onder andere door achter de rug van de wethouders om een brief te sturen aan Defensie waarin hij aangaf een door de gemeenteraad (unaniem) afgekondigde dwangsom tegen de kap niet uit te voeren, en vervolgens door er alles aan te doen om ons in een kwaad daglicht te stellen en mensen te waarschuwen zich niet in te laten met ons.

Ook tijdens de ontruiming ging hij door. Onder andere door te beweren dat er geen mensen uit Schinveld in het bos waren tijdens de ontruiming.
Die houding kwam de veiligheid niet ten goede. Ten eerste stuurde hij zo aan op een escalatie, maar ook meende hij de afspraken tussen actievoerders en politie omtrent wederzijdse veiligheid te moeten doorbreken. Zo wilde hij niet hebben dat wij ons konden beschermen tegen onderkoeling (dekens, thee en koffie) en wilde hij hebben dat ook de persoonlijke bezittingen van mensen in beslag werden genomen.

Dat er geen geweld heeft plaats gevonden en geen ongelukken zijn gebeurd is geheel en al op het conto te schrijven van al die GroenFront! activisten, buurtbewoners en politieagenten die ondanks alle domme acties van de KMAR en Zuidgeest hun gezond verstand bleven gebruiken.

Tot slot zijn gezwets over het sluiten van een deal over de 14 hectare die ook op het spel staat meer als zat.Ten eerste is er wat ons betreft geen deal te sluiten. Defensie heeft van die 14 hectare af te blijven, en anders zijn we weer terug in de bomen.

Wat Zuidgeest en Defensie willen nog 1 hectare kappen. Maar er zit een adder onder het gras. Om welke 1 hectare gaat het?
Defensie heeft altijd gezegd dat zij her en der in het bos alle hoge bomen willen kappen. Dat kan bij elkaar wel eens 1 hectare zijn.
Onze schatting is dat het om ergens tussen de 10 en de 30% van de bomen gaat. De kap van bomen her en der in het bos zou elk jaar herhaald moeten worden. Dat betekend elk jaar weer extra littekens in het bos.

Bovendien wil Zuidgeest graag gezien als de redder van die 14 hectare bos. Sorry, die vlieger gaat niet op. Het zijn GroenFronters en mensen uit Schinveld die dat hebben afgedwongen. Niet de vazallen van Defensie.

Er stond meer op het spel als zes hectare bos.

Voor ons was de zes hectare bos erg belangrijk, maar niet de enige reden om in verzet te komen.
Dat was ook de gezondheidsproblemen die de AWACS in Schinveld en omgeving veroorzaken, de manier waarop de kap werd afgedwongen en de militaire functie van de AWACS.

De overlast van de AWACS is niet alleen hinderlijk, maar zorgt ook voor slaap en concentratiestoornissen (vooral bij kinderen) en kanker (door de roetdeeltjes en de kerosinelozingen). Wij vinden dat de mensen in Schinveld zelf de macht en de middelen moeten hebben om een dergelijk probleem op te lossen. Voor ons is het absurd dat mensen in Washington, Brussel of Den Haag kunnen beslissen over de gezondheid van mensen in Schinveld.

Dergelijke machtsverschillen zijn de bron van alle ellende. De AWACS toestellen zijn bedoeld om bombardementen te begeleiden (om een machtsverschil af te dwingen). Vervolgens word die macht gebruikt om de overlast die dat oplevert in Schinveld te verdoezelen, en de kap van het bos af te dwingen, en vervolgens proberen de machthebbers hun eigen wetten en regels zo uit te leggen dat elk verzet daartegen als illegaal en crimineel afgeschilderd wordt.

Onze manier van organiseren en ons ideaal is anarchie.
Wij werken niet met leiders, met machtsverschillen, iedereen is ons evenveel waard. We hopen dat iedereen een sprankje anarchie heeft gekregen en dat Schinveld onbestuurbaar blijft voor iedereen die uit is op macht.

Voorzitter STOP AWACS in elkaar geslagen door NAVO-militair

GroenFront!: Van Nico blijf je af! In Schinveld is afgelopen weekend Nico Trommelen zwaar mishandeld door een Amerikaanse NAVO-militair. Nico is de voorzitter van STOP AWACS en zet zich al jaren in voor omwonenden van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, die ernstige geluidsoverlast en vervuiling veroorzaakt in de wijde omgeving. Peter Polder van GroenFront!: “Veel GroenFronters kennen […]

GF! Schinveld bouwt boomhut als kunstwerk

GF! Schinveld is een los- vast samenwerkingsverband van kunstenaars, activisten en buurtbewoners die de AWACS problematiek eindelijk opgelost wil zien. Op 4 december 2016 is GF! Schinveld begonnen met de bouw van een 3Dome, een bolvorming kunstwerk/ boomhut. Het kunstwerk staat op de grens waar 11 jaar geleden onder luid protest 6 hectaren bos illegaal […]

Nieuwe boskap in Schinveld?

In de Zuid-Limburgse Schinveldse Bossen wil de NAVO meer bomen kappen om de met veel kabaal overvliegende AWACS radar toestellen er last van zouden hebben. Wij denken nog altijd dat het bos meer last heeft van de AWACS en de NAVO die roestbakken gewoon in de shredder moet stoppen. in 2006 wisten we de kap […]

Stop AWACS & GroenFront! toosten op 10 jarige herdenking ontruiming bosbezetting Schinveld.

Vereniging Stop Awacs overlast en GroenFront! brengen op zondag 10 januari aanstaande om 15.00 uur een toost uit onder een 200 jaar oude beuk in de Schinveldse Bossen. Precies 10 jaar geleden verzette 100 GroenFront activisten en ruim 1500 omwonenden zich met succes tegen de kap van een deel van de Schinveldse bossen. De NAVO […]

Schinveld: victorie!

“De minister van VROM heeft in 2006 ten onrechte besloten het afzagen van bomen mogelijk te maken in een gebied van 20 hectare in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2007). Onder andere de gemeente Onderbanken […]

Kapverbod voor Defensie

Het ministerie van Defensie mag geen bomen meer kappen in de bossen bij het Limburgse Schinveld. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De bomen moeten worden gekapt om een veilige aanvliegroute te maken voor Awacs-toestellen van en naar de Navo-basis Geilenkirchen, net over de Nederlandse grens. De provincie Limburg en de gemeente Onderbanken, […]