Efteling Entenwoud

Entenwoud – meest gestelde vragen

Van wie is het bos en wat zijn de plannen ervoor?
Het bos is van niemand en behoort toe aan haar bewoners: de bomen, de vogels, de dieren, de insecten en de sprookjes. Maar volgens de wet is Efteling BV eigenaar van de grond. Het bedrijf achter het gelijknamige pretpark kocht de grond aan tussen 1998 en 2000. De directieleden en eigenaren van het bedrijf, met aan de leiding de vizier, willen het bos voor een groot gedeelte kappen om er hotels en autowegen te bouwen. Dit doen zij omdat zij meer geld willen verdienen. Met de hotels lokken zij groepen (bedrijfsuitjes, families) naar de Efteling die voor een aantal dagen vastgehoudenÍ worden. De mensen geven dan meer geld uit aan De Efteling, merchandise en overnachtingen in de hotels en bungalows.

Om dit te realiseren wil de vizier een aantal hotels en bungalows bouwen in het bos achter de Efteling. Dit heet het Droomrijk en wordt gebouwd in samenwerking met bouwfraudebedrijf Heijmans, ABN-AMRO, vakantiegigant Roompot en andere. De gebouwen worden in sprookjesstijl gebouwd en groepjes bomen blijven staan om bij te dragen aan de sprookjesachtige sfeer. Volgens de Efteling blijft er zoveel van het bos staan en gaat er zoveel geld naar natuurcompensatie dat de natuur aan het eind van de rit beter af zou zijn. Volgens ons (en veel natuur en milieuorganisaties) is het bouwplan een nachtmerrie voor de natuur.

Wat is er tegen het bouwplan ‘Droomrijk’?
Droomrijk is een nachtmerrie voor de natuur. Met de bezetting keren wij ons niet tegen het idee dat mensen in een sprookjesachtige sfeer mogen verblijven. Maar wij willen daarvoor niet een schitterend bos vernielen. Ook het idee dat mensen in een bosomgeving moeten kunnen wonen, is goed. Maar dan zou de Efteling dat op een andere manier moeten doen, bijvoorbeeld door weilanden te beplanten met bomen en daartussen op een kleinschalige manier bungalows en sprookjeshuizen te bouwen. Het bouwplan betekent dat er nu in een zone tussen twee belangrijke natuurgebieden (Huis ter Heide en Loonse en Drunense Duinen) een groot aantal gebouwen, wegen en parkeerplaatsen worden geplaatst en dat er dagelijks tot 3600 mensen verblijven. De vizier van de Efteling en zijn raadgevers beweren dat zij hun best doen om de natuur in het bos te behouden, door bijvoorbeeld zoveel als mogelijk te bouwen op open plekken, maar het gebied wordt zo zwaar belast dat waardevolle dieren zoals de das en specht het gebied zullen verlaten. Het gebied verliest haar ecologische eenheid als bos. Dat betekent voor die soorten opnieuw verlies aan ruimte om te leven.

Waarom hebben jullie het bos bezet?
Het bos is bezet op uitnodiging van de Leflaven. Zij hebben gemerkt dat de vizier van de Efteling zo snel mogelijk willen gaan bouwen. Alleen dankzij andere oplettenden zijn deze plannen vertraagd en moet de raad van state zich nog over enkele klachten over de plannen uitspreken, bijvoorbeeld over het bezwaar van de Brabantse Milieufederatie tegen het slechte compensatieplan. Maar de vizier van de Efteling heeft een reputatie dat hij niet netjes kan wachten op uitspraken van rechters voordat hij met bouwen begint. Bovendien wil de vizier niet serieus in gesprek gaan met de milieu- en natuurorganisaties die bezwaren hebben tegen de plannen. De vizier heeft bovendien steun gekregen van de raadgevers van gemeente Loon op Zand. De Leflaven denken dat het plan hoe dan ook door zal gaan, tenzij zij het bos bezet houden en samen met activisten een groen front in het bos vormen. Het gaat hier niet meer om argumenten, maar om een machtige vizier die zijn plannen, koste wat kost, door wil drijven. Een gesprek of een handtekeningenactie alleen helpt niet meer. De bouwers zullen op een andere manier gestopt moeten worden. Daarom hebben wij het bos bezet. Zolang wij in de bomen zitten kan er niet gekapt worden. Met een Groen Front dwingen we de Efteling en consorten de argumenten tegen de bouwplannen serieus te nemen.

Zijn jullie tegen de Efteling?
Zeker niet. Het is een leuk park om te bezoeken en we raden iedereen ook aan niet naar Eurodisney te gaan maar naar Kaatsheuvel te komen (wel je auto thuis laten) en een bezoekje te brengen aan Het Entenwoud, de nieuwste attractie van De Efteling. De sprookjesfiguren in het park, het Volk van Laaf, de kabouters en Holle Bolle Gijs zijn onze beste vrienden. En alle sprookjesfiguren zelf zijn ook tegen de kap van het bos en de bouwplannen. Een aantal Laven nam het initiatief om het bos te beschermen, dat zijn de LefLaven.

Hoe leven jullie in het Entenwoud?
We slapen in zelfgebouwde boomhutten. We koken ons voedsel boven een kampvuur en we vangen regenwater op voor de afwas. Wij slapen van zonsondergang tot zonsopgang om zo de das niet te storen. De rest van de tijd bouwen we meer boomhutten en touwbruggen tussen de hutten, en maken we plezier met theater, muziek, dans en vertellingen. Ook praten we veel over van alles en geven we bezoekers informatie. Eten en drinken komt van donaties en net overdatum voedsel van winkels (het zogenaamde ‘skippen’).

Is een actiekamp niet slecht voor het bos?
Een actiekamp kan verstorend werken op de korte termijn, maar is nodig om nog veel ergere verstoring tegen te houden, die van de sloop van het bos en de bouw van hotels. De dieren in het bos vinden het dan ook niet heel erg dat wij voor een korte tijd in hun bos wonen en boomhutten bouwen. De Leflaven hebben de dieren verteld dat wij er zo snel mogelijk mee willen stoppen, maar dat we eerst zeker willen hebben dat het bos zo mag blijven. Wel doen we er van alles aan om onze eventuele negatieve invloed in het bos zo klein mogelijk te houden, bijvoorbeeld door weg te blijven bij de dassenburcht en door zo weinig mogelijk rotzooi te maken. Het probleem is niet dat er mensen in bomen wonen, maar dat in Nederland en daarbuiten er te weinig bos is, door kap, om genoeg ruimte te bieden aan alle mensen en dieren. Daarom sterven diersoorten bij bosjes uit.

En wat doen jullie na de zomer, als het kouder wordt?
Ook als het kouder wordt, blijven we in de boomhutten. We willen net zolang blijven totdat de bouwplannen van de Efteling BV en de andere bedrijven voor het bos niet doorgaan. Velen van ons zijn een tijdje gestopt met studeren of werken, om de leflaven en enten in het bos te helpen. Anderen proberen elk vrij uurtje wat ze hebben in het bos door te brengen. Zo denken we de bezetting maanden vol te kunnen houden. In de buurt van Amsterdam begonnen we een actiekamp in juni, om de bouw van een nutteloze haven in een rust- en natuurgebied bij het kunstenaarsdorp Ruigoord tegen te houden, en hielden we vol totdat we in oktober, daarna december, en voor een derde keer in januari met veel machtsvertoon verwijderd werden door speciale politie (de zogenaamde ‘BraTra’). In de Betuwe woonden we meer dan een jaar gekraakt in acht leegstaande boerderijen en andere huizen om de bouw van de goederenspoorlijn de Betuwelijn te stoppen. In beide gevallen kregen we het gelijk aan onze kant. In Engeland zijn er actiekampen die al vele jaren bestaan en er zijn zo’n tachtig natuurgebieden op die manier gered (zie ook http://www.eco-action.org/go), evenzo in de VS (zie ook http://www.earthfirstjournal.org). Ook België kent actiekampen ter verdediging van de natuur tegen bouwprojecten en wegenbouw. Het Lappersfort, een bos bij Brugge, is door druk van acties en mobilisaties van bewoners goeddeels gered. Nu is er een kamp tegen illegale vuilstort in het Hoppebos bij Henegouwen (http://www.patdagach.tk).

Wat gaan jullie doen als de politie jullie komt ontruimen?
Als de politie ons komt ontruimen, omdat zij blijkbaar het geld voor de vizier van de Efteling belangrijker vindt dan het bos, zullen we ons hiertegen fel maar geweldloos verzetten. Wij verdedigen het bos en onszelf om het erg lastig te maken om het bos te ontruimen, doormiddel van boomhutten, tunnels en toverspreuken. Dat is onze tactiek en strijdleus: geweldloze directe actie. Zolang we in het bos zitten kan er niet gekapt worden. We zijn daarom van plan om onze bezetting zolang mogelijk vol te houden. Veel van onze verdedigingstactieken kunnen we niet precies verklappen… dat begrijp je wel want anders is het geen verrassing meer voor de politie. Een ding kunnen we wel verklappen: Leflaven kennen een heel speciale magie… En de Enten worden wakker, de natuur slaat terug!

Waarom dat gedoe met sprookjesfiguren?
Welk gedoe? Wij zijn uitgenodigd door de Leflaven, een groep sprookjesfiguren die uit de Efteling naar het bos zijn gekomen om hun vrienden de dassen, egels en anderen te helpen. Zij zijn even werkelijk als jij en ik. Het bos is met de Laven omgetoverd tot een nieuw sprookjesbos: het Entenwoud. Wij zijn sprookjes voor de kinderen, want zij hebben een groene aarde nodig!

Wat is er mis het natuurcompensatieplan van Droomrijk?
Natuurcompensatie is voor de vizier van de Efteling BV en de bedrijven waarmee zij samenwerkt een sprookje. Maar echte sprookjes zijn niet zomaar een vertelling, ze komen voort uit een diepe waarheid. Het compensatiesprookje is alleen een verhaaltje zonder diepgang. De Efteling is verplicht een nieuw bos aan te leggen voor het bos dat zij vernietigen. Maar, je kan een 100 jaar oud bos met zeldzame dieren en planten (en elfen en enten en kabouters!) niet zomaar vervangen door nieuwe aanplant. Bovendien rammelt het compensatieplan aan alle kanten. Van extra natuur is geen sprake. Want al bestaand groen wordt gepresenteerd als compensatie (met name het Kraanven (20ha), een ook 100h jaar oud bos waar twee decennia geleden een oud bungalowparkje van de Efteling stond). Daarnaast ziet het compensatieplan van de Efteling een vergroting van de golfbaan van 18 naar 24 holes ook als extra natuur. De vizier is van lotje getikt! Dat de Efteling hotels en bungalows in een natuurrijke omgeving willen bouwen is begrijpelijk, maar dat kunnen ze dan beter doen door ergens waar geen natuur is, te gaan bouwen en daar ruimte voor nieuwe bomen bieden.

Waar komen jullie vandaan?
De Laven komen van de Noordpool, heel lang geleden! Daar plukten ze de vruchten van de bomen, tot het steeds kouder werd. Ze tunnelden de aarde in, waar het warmer was. Na lang zwerven kwamen ze in Kaatsheuvel terecht, want daar was een mooi bos. Ze bouwden een dorpje in de Efteling. Enten zijn bomen die uit hun dromen wakker zijn gemaakt door de Elven, om het bos te beschermen. Heel lang geleden gebeurde dat al en toen hielpen ze in een Groen Front met boombewoners en laven een kwade tovenaar te verdrijven. Nu wrijven ze de slaap uit hun takken, en ze zijn boos, erg boos. De milieuactivisten die de Lefllaven zijn komen helpen, komen van overal en nergens, maar de meesten van ons komen uit de buurt van Kaatsheuvel (Tilburg, Den Bosch en omgeving). We vormen een actienetwerk van studenten, scholieren, werkenden, jongeren en enkele ouderen. Of mensen leven van weinig en besteden veel van hun leven in de natuur, veelal om die te verdedigen. We zijn gewone mensen die vinden dat het afgelopen moet zijn met het steeds maar weer vernielen van natuur en milieu voor economisch gewin. Earth First, No Compromise!