Groningen Gas

GroenFront! en de gaswinning in Groningen

Het is al sinds jaar en dag duidelijk, maar werd altijd ontkend. Er is een rechtstreeks verband tussen het tempo van de gaswinning in Groningen en de aardbevingen. Gaat de kraan sneller open dan krijg je meer en zwaardere aardbevingen. Heel even leek de overheid dat ook te erkennen toen het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde om de kraan per direct met 40% dicht te draaien. Dat was januari 2013. Het ministerie besloot nog eens een jaar te studeren, de NAM extra hard gas op te pompen. Inmiddels ligt er een gasbesluit waarin de kraan weer een heel klein beetje dicht gaat en er wat geld komt om het leed te verzachten.

De Groningers zijn ondertussen opstandig geworden. Er zijn verschillende actiegroepen ontstaan en het is permanent onrustig is het gebied. Zowel onder als boven de grond.  GroenFront! wil het breedgedragen verzet in Noordoost-Groningen gaan steunen. We zijn in gesprek met meerdere groepen en beraden ons op nieuwe acties. Met dit artikel willen we uitleggen waarom.

De Groningers hebben het vertrouwen in politiek Den Haag compleet verloren. Noordoost-Groningen is jarenlang aan het lijntje gehouden en wordt nu nog eens in het gezicht geslagen met een gasbesluit dat de oorzaak van het probleem niet aanpakt. De gaswinning heeft het gebied en haar bevolking eerder benadeeld dan verder geholpen. Politiek Den Haag pretendeert vanuit ‘oprechte’ betrokkenheid nu echt ‘wakker geschud’ te zijn; vervolgens bestaat het beleid wat hier op word aangepast puur alleen uit loze toezeggingen en halfslachtige maatregelen. Mensen voelen zich machteloos, maar zijn dat niet. Als we ons organiseren en op de juiste plek druk uit oefenen kan er veel bereikt worden.

Los van de grootschalige materiële en financiële schade in het gebied hebben bewoners veel last van spanningen, stress, slechte nachten, angst en depressies. De zorgen gaan over hun onverkoopbare woningen, maar vooral over de veiligheid. Veel bewoners zijn simpelweg bang voor de grote klap (mogelijk 4,7 schaal van Richter). De klap die voorspeld staat zal komen, maar onbekend is wanneer. Hulpdiensten bereiden zich voor, gedeelten van ziekenhuizen in Groningen zijn permanent gereserveerd voor mogelijke rampscenario’s bij zwaardere aardbevingen in het gebied.

Heel gasverslaafd Nederland verzet zich met hand en tand tegen het dicht draaien van de gaskraan. Maar als de oorzaak van dit probleem gaswinning is, dan is de oplossing het dicht draaien van de kraan.

De klimaatcrisis is voor ons is de voornaamste reden om hier in te springen.
Voor ons ligt deze strijd dan ook in het verlengde van de campagne om de opening van de nieuwe kolencentrale in de Eemshaven te voorkomen. Willen we het leefbaar houden dan moeten we zo snel mogelijk van onze verslaving van fossiele brandstoffen af. Het dichtdraaien van de gaskraan is de schop onder de kont die het gasverslaafde Nederland nodig heeft om daar eens serieus wat aan te doen. Om te voorkomen dat we boven de kritieke grens van 2 graden opwarming uit komen moet de CO2 uitstoot snel omlaag om in 2050 op 0 uit te komen. Dat betekend dat van alle bekende fossiele brandstof reserves 80% onder de grond moet blijven liggen. Volgens sommige politici kunnen we niet zonder aardgas, maar het tegendeel is eerder waar. Een (over)leefbaar klimaat en aardgas en steenkool gaan niet samen.

En dan de o zo belangrijke details.Minister Kamp is erg trots op de gasreductie van 80% (van 15 naar 3 miljard kuub) bij Loppersum. Wij zien dit als een pure symboolpolitieke maatregel. Inhoudelijk betekent de maatregel dat op de zuidelijke boorlocaties in het wingebied de hoeveelheid zal worden opgeschroefd om het jaargemiddelde op peil te houden. Met alle mogelijke risico’s voor de gemeenten rond het Eemskanaal en de stad Groningen vanwege de extra productie in de gasputten in het zuidelijk deel van het Groningen-veld. De exacte locaties zijn momenteel nog onbekend. Deze 80% reductie bij Loppersum komt overeen met een 10% reductie van het jaargemiddelde en vertegenwoordigt een inkomstenderving van 700 miljoen euro. In 2013 werd zo’n 55 miljard kuub door de NAM uit de grond gehaald, ongeveer 10% meer dan de jaren ervoor. Ter vergelijking; in 2012; 47,8 miljard kuub, in 2011; 46,8 miljard kuub. Het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen uit januari 2013 beveelt aan de productie zo snel als mogelijk terug te brengen naar 30 miljard kuub.

Met de huidige reductiemaatregel word de hoeveelheid als het ware opnieuw gestandaardiseerd naar wat voor 2013 al werd voorgeschreven; hierdoor is er in feite totaal geen sprake van een vermindering van de hoeveelheid. Minister Kamp zegt nu dat de NAM t/m 2015 maximaal 42,5 miljard kuub per jaar mag boren. Een soortgelijke belofte van Minister Kamp zagen we eerder voor 2013. Het advies van Sodm om 40% minder gas te boren om nieuwe aardbevingen te voorkomen lag er toen namelijk ook al. Dat werd niet in zijn geheel overgenomen maar in het onderzoek wel meegenomen. Vervolgens pompt de NAM niet minder maar juist meer gas uit de bodem, veel meer gas. Als reden dragen ze de koude winter aan. Minister Kamp stond erbij, keer er naar en deed niets. Dit terwijl de ernstige gevolgen voor het gebied op de lange termijn hem al lang meer dan duidelijk waren. Volgens deskundigen is er in 2014 een nieuw record aan bevingen te verwachten, omdat het even duurt voor de effecten van gaswinning volledig doorwerken in de ondergrond. Met de recordhoeveelheid die vervolgens in 2013 geboord werd (55 miljard kuub) heeft Minister Kamp laten zien het gebied en de bevolking compleet te schofferen. Nu in 2014 wordt Noordoost-Groningen opnieuw noodgedwongen opgezadeld met de consequenties van zijn politieke leugens; ofwel meer aardbevingen zijn aan de orde van dag.

Uit rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen en het KNMI is inmiddels gebleken dat het aantal bevingen samenhangt met de hoeveelheid gas die uit de grond word gehaald. De aardbevingen in Groningen die veroorzaakt worden door de gaswinning zullen in de toekomst alleen maar zwaarder worden. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde in januari 2013 al een reductie van 40%. Dit in de hoop hiermee de bodemactiviteit te doen laten afnemen en de algehele veiligheid in het gebied te kunnen waarborgen. De overheid, en dus de NAM, neemt dat advies niet over. Kennelijk zijn de economische belangen daarvoor te groot. Los daarvan durft op dit moment niemand met exacte wetenschap te zeggen wat er het komend jaar staat te gebeuren op het gebied van bodemactiviteit en aardbevingen. Zelfs bij een reductie van 40% is er geen enkele garantie. Het blijft één groot experiment. Een onverantwoord experiment waarbij de veiligheid van de bevolking van Noordoost-Groningen blijvend op het spel word gezet. Inmiddels zijn er alweer meer dan 12 aardbevingen in 6 weken tijd geregistreerd. In 2013 zijn er 127 aardbevingen gemeten, in 2012 93 aardbevingen.

De gascrisis in Groningen drukt ons nog een keer met de neus op de feiten. We moeten zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af. Dat gaat niet makkelijk worden. Dit land drijft op fossiele brandstoffen. Ons hele leven is er mee doordrenkt. En wat ook niet helpt is een elite die eerder tegenstribbelt dan meehelpt. We zullen het zelf moeten doen. En in Groningen is daar bovenop veel schade te herstellen en een uitzichtloze economische situatie op te lossen. Hopeloos, ten einde raad?

Nee, als we er samen de schouders onder zetten kan er ontzettend veel. Dan gaat die gaskraan dicht. Dan herstellen we de huizen. En juist Groningen kan veel winnen in welvaart en banen bij een switch naar een economie die niet afhankelijk is van olie, gas of kolen. Een economie waarin iemands baan niet afhankelijk is van de gasprijs.

Nu gas blijven pompen betekent de kop in het zand steken ten koste van een transitie naar een groene en duurzame energievoorziening. Nu gas blijven pompen betekent het blijven wegnemen van de veiligheid bij de lokale bevolking. Nu gas blijven pompen betekent het in stand houden van een gasafhankelijk en uiterst broos economisch systeem. Ofwel, nu gas blijven pompen is onacceptabel voor Groningen en haar bewoners.

GroenFront! zegt; Genoeg is genoeg!

Protesttour Groningen zondag 4 juni

GroenFront! gaat met Pinksteren -zondagmiddag 4 juni – met een protest tour langs verschillende NAM locaties in Groningen. Startpunt zijn de de Pinksterlanddagen, al 90 jaar het jaarlijkse treffen van de anarchistische beweging in Nederland in Appelscha. Daar vertrekken we om 13.00 uur. GroenFront! ondersteunt sinds 2013 het verzet tegen de gaswinning in Groningen. Charlotte […]

Blokkade actie bij fossiel staatsbedrijf EBN

Blokkade actie bij fossiel staatsbedrijf EBN Op dit moment (30 november 12.00 uur ) blokkeren een team GroenFront! activisten de voordeur van staatsbedrijf EBN in het centrum van Utrecht met een rode lijn. EBN investeert namens de overheid in olie & gas projecten in Nederland en houdt daarmee de broodnodige energietransitie tegen. GroenFront! woordvoerdster Liz […]

Voorpublicatie: Operatie Tegengas.

Een longread. Op 14 oktober presenteert Remco de Boer zijn boek over het stoppen van schaliegas in Nederland. De Boer is zeker geen tegenstander van schaliegas, maar schreef een minutieus verslag van deze strijd. En wat veel mensen niet weten is dat GroenFront! een rol speelde in de allereerste uren van die campagne. De voorpublicatie […]

Samen draaien we de gaskraan dicht

Bij Bierum is op zaterdagmiddag een ongeveer dertig meter lang spandoek gehangen aan het hek van de NAM-locatie. Daarop werd met de leus “Samen draaien wij de gaskraan dicht” de toon gezet voor een actie van GroenFront! Tegen de gaswinning in het algemeen en de winning van gas vanonder het Wad in het bijzonder. Ongeveer […]

Tegengas in Groningen

GroenFront! Groningen organiseert van 6 t/m 10 mei in Groningen een zomerse gathering in Leermens met op 9 mei om 13.00 een actie bij de NAM gaslocatie aan de Waddenzee bij Bierum (Uiteinderweg) , en de rest van de week workshops, activiteiten en gezelligheid discussie rondom gaswinning en klimaatstrijd, actietraining en we vullen de avonduren […]

Shell, Exxon en Staat, Ramp voor Grunn en klimaat.

GroenFront! Groningen valt GasTerra gebouw binnen. Op maandagochtend 26 januari 2015 is een groep GroenFront! activisten het gebouw van GasTerra binnengevallen en heeft zich in het gebouw vastgeketend. Er hangen twee klimmers met een spandoek aan de voorgevel en buiten staat een groep rampenbestrijders met helmen en hesjes. GroenFront! Groningen wil met deze actie de […]

Gas doet Grunn beven

Klimmers van actiegroep GroenFront! Groningen hebben zaterdag 4 oktober groot spandoek opgehangen in de door Gasunie gesponsord kunstwerk in de vorm elektriciteitsmast met gasvlammen langs de A28. Gas Doet Grunn Beven. Liz van GroenFront! Groningen “ Na de gasbeving bij Ten Boer van dinsdag had Kamp het over ‘ a fact of life’ Wij zouden […]

Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding criminaliseert verzet Groningen.

In zijn samenvatting van het Terrorisme Dreigbeeld Nederland doet Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding een poging GroenFront! het label eco-terrorist op te plakken. Dat is bewuste misleiding. Geweldloze directe actie is al twintig jaar onze werkwijze. Er is nog nooit ook maar een steen gegooid bij de acties van GroenFront! Blijkbaar wil de NCTV […]