Wij Stoppen Steenkool

Wij stoppen steenkool?

Wij zijn mensen die zich net als jij zorgen maken over de klimaatcrisis. Een crisis die niet langer ergens in de toekomst ligt. Het is onze eigen toekomst die nu op het spel staat. We waren er bij en organiseerden mee aan de protesten in Kopenhagen, en thuisgekomen dachten we: er moet meer. We kunnen niet wachten op VN-toppen, politici zonder ruggengraat en bedrijven die tegenstribbelen. De klok tikt door. We zullen het zelf moeten doen.

De oorzaken van de klimaatcrisis zijn complex en veelzijdig, en de machten die verandering tegenhouden groot. Soms voelen we ons machteloos, en dat gevoel van machteloosheid weerhoudt veel mensen er van om in actie te komen. Wij willen die blokkade doorbreken met een campagne die een bijdrage levert en impact heeft, en acties die daadwerkelijk uitstoot van CO2 stoppen.

We zouden ons natuurlijk kunnen storten op het uitbouwen van (decentrale) duurzame energie opwekking. Op steeds meer plekken in Nederland werken mensen samen om buiten de grote bedrijven en de overheid de duurzame energie-revolutie uit te bouwen. Iets waar wij enthousiast over zijn, maar er moet meer gebeuren. Wie iets nieuws wilt uitbouwen zal ook het oude moeten slopen. Van alle factoren die bijdragen aan de groeiende CO2 uitstoot in Nederland zijn kolencentrales de meest bedreigende, zichtbare en kritische factor. Volgens veel vooraanstaande wetenschappers is het stilleggen van alle kolencentrales voor 2020 een cruciale eerste stap. Windmolens bouwen is niet genoeg, de schoorstenen moeten stoppen met roken.

Kan een handjevol activisten een kolencentrale stilleggen? Ja, dat kan, maar daar hebben we jouw hulp bij nodig. Net als jij moeten we ons activisme zien te combineren met werk, studie en/of een gezin, maar zetten we ons graag in om dit stapje voor stapje dichterbij te brengen.

We komen uit alle hoeken en gaten van dit land, sommigen van ons zijn door de wol geverfde milieuactivisten, sommigen van ons zijn nog onervaren. We baseren onze acties op de wetenschappelijke consensus rond klimaatverandering en gaan uit van onze eigen kracht.

Voor meer informatie, check www.wijstoppensteenkool.nl.

Wij Stoppen Steenkool blokkeert kolentransport naar de Engie centrale

Sinds 6 uur ’s ochtends op 25 april blokkeren ongeveer 40 mensen van Wij Stoppen Steenkool de kolentransportbanden naar de Engie energiecentrale in Rotterdam. Hierdoor zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Een aantal klimaatbeschermers heeft zich vastgeketend. Ze willen dat alle kolencentrales in Nederland voor 2020 worden gesloten om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan […]

Waarom we Shell en Bill Gates uit de energierevolutie moeten houden.

Jojanneke Brandnetel Juichende berichten en complimentjes de afgelopen weken van tal van klimaatactivisten en groene NGO’s. De schurken van Shell gaan een windpark bouwen voor de Zeeuwse kust. En een groep miljardairs waaronder Bill Gates gaat geld stoppen in duurzame innovatie. Handig, op het eerste gezicht. Veel geld, grote bedrijven. Dan kunnen we eindelijk meters […]

Actievoerders bezetten kolencentrale Groningen en kolenhaven Amsterdam, roepen op tot sluiting vóór 2020

Vanochtend vroeg zijn tientallen actievoerders een bezetting gestart bij de kolencentrale en kolenhaven van Amsterdam – gelijktijdig proberen actievoerders in Groningen de kolencentrale in de Eemshaven te bezetten. De boodschap van de activisten: sluit alle Nederlandse kolencentrales vóór 2020 – en maak een einde aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en […]

Ende Gelände 2016 – waarom we gingen.

Tussen 13 en 16 mei bezetten 3500 tot 4.000 activisten uit heel Europa een van de grootste bruinkoolmijnen in Duitsland. Onder hen 150 tot 200 klimaatactivisten uit Nederland. Voor heel veel mensen was het de eerste keer dat ze aan een burgerlijk ongehoorzame actie mee deden. Waarom helemaal naar Oost Duitsland afreizen om 48 uur […]