Hoe groot is GroenFront!
Dat is moeilijk te zeggen, we zijn soms maar met enkelingen, en soms met honderden. Dit is erg afhankelijk van het moment en van wat een actie nodig heeft. We hebben als netwerk dan ook geen leden.

Waar haalt GroenFront! zijn geld vandaan?
Op de eerste plaats; wij doen aan low budget actievoeren. We maken bijvoorbeeld gebruik van materiaal welke we krijgen van buurtbewoners, en we hebben extreem weinig overhead. Het geld dat we wel nodig hebben komt uit onze eigen zak, benefieten, private fondsen zoals XminY, en enkele donateurs. We nemen uit principe geen geld aan van de overheid.

GroenFront!, politie en inlichtingendiensten.
Als je blokkades en bezettingen organiseert, en met succes machtige bedrijven en overheidsinstanties in het stof laat bijten dan heb je de volle aandacht van politie en inlichtingendiensten. Voor ons is dat een beetje een ‘fact of life’. Het hoort er bij en we weten hoe we ze het een beetje moeilijker kunnen maken.

Als je een bezetting of blokkade uitvoert dan weet je dat je daarmee de wet overtreedt. Wij zijn van mening dat dit een legitieme vorm van verzet is. We accepteren de consequentie dan ook; aan het eind van die actie wordt je opgepakt. Samen met bevriende advocaten proberen we de gevolgen zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Wel gaan we er vanuit dat onze geweldloze houding gerespecteerd wordt door de politie. Vaak kunnen we ook op sympathie rekenen van de individuele agent. Aan de andere kant komen we ook de gefrustreerde dienstkloppers met een slechte jeugdervaring tegen.

We weten dat we de volle aandacht hebben van de inlichtingendiensten hebben. We worden met regelmaat op een bijzondere wijze in de jaarverslagen van de AIVD benoemd. Ook uit WOB-verzoeken rond onze campagnes tegen de Betuwelijn en de bosbezetting in Schinveld kwam uitgebreid inlichtingenwerk aan het licht. En soms merken we dat onze telefoons worden getapt of onze activisten geschaduwd.

Dit betekend dat we in de voorbereiding van onze acties en campagnes maatregelen moeten nemen om het deze gluurders niet al te gemakkelijk te maken. Daarom gebruiken we soms pseudoniemen, mailen we via PGP, en worden onze acties niet altijd publiekelijk aangekondigd. Een geslaagde actie komt dan ook vaak als een verrassing.

GroenFront! radicaal?
Volgens sommige politici, rechtse columnisten en andere toeschouwers is GroenFront! extremistisch, zijn we eco-terroristen en gevaarlijk. Hieronder onze respons daarop.

Op de allereerste plaats willen we er nogmaals op wijzen dat we geweldloos actievoeren. Al sinds 1997 doen we dit zonder met bommen te gooien, agenten te verwonden of mensen te bedreigen. Wel door onszelf voor de bulldozers te werpen, ons met beide handen vast te ketenen, in bomen te klimmen die omgezaagd zouden moeten worden en op andere manieren ons eigen lijf kwetsbaar op te stellen tussen de aanstormende machines en kwetsbare mensen en natuur.

Ons verzet valt onder een lange traditie van burgerlijke ongehoorzaamheid, ook wel Non-Violent Direct Action genoemd. Vergelijkbaar met wat Ghandi of Martin Luther King deden, en wat een organisatie als Greenpeace nog steeds doet. We zouden in Nederland geen arbeidsrechten, stemrecht, sociale woningbouw, en gelijke rechten voor vrouwen hebben gehad als mensen zich netjes aan de wet hielden tijdens het voeren van protest. En zonder wetsovertreders was de Apartheid en de slavernij niet verslagen, en hadden koloniën nog steeds bestaan.

Zijn we radicaal? Ja dat zijn we zeker. Radicaal is afgeleid van radius, het Latijnse woord voor wortel. Ook zij we inderdaad van mening dat het huidige politiek economisch systeem afgebroken moet worden en daar iets beters voor in de plaats kan komen. De klimaatcrisis en de scherpe achteruitgang van de biodiversiteit los je niet op door het huidige systeem een beetje te vergroenen. Daarnaast is denken dat de bedrijven en politici die baat hebben bij dit systeem hun macht en geld zonder slag of stoot zullen opgeven naar ons idee naïef. Daarom moeten we niet alleen bouwen aan de alternatieven, maar ook net zo hard de bestaande orde aanvallen.

Los daarvan zijn we ook maar gewoon mensen met een baan, een gezin of een studie. En houden we van kampvuur en sterke verhalen, van het buitenleven en kattenkwaad. We nemen ons zelf niet al te serieus, maar zetten ons wel 100% in voor de idealen waarin we geloven, en bovenal voor het behoud van deze planeet.

De GroenFront Gathering.
Het regelmatig terugkerende concept van de GroenFront! Gathering is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, behalve de politie en journalisten. Er worden workshops georganiseerd over actiemethodes en inhoudelijke onderwerpen. Er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over nieuwe, actuele en toekomstige campagnes, oude vrienden te zien en nieuwe te maken, complotten te smeden en sterke verhalen te delen al zittende aan het kampvuur. Dit alles in alle beslotenheid. Zie hier voor verslagen van eerdere Groenfront! Gatherings. En houdt voor de volgende datum deze website in de gaten.

Het GroenFront! magazine.
Speciaal voor het 20 jarig bestaan van GroenFront is er een magazine gemaakt! Het was namelijk in 1996 dat op een tegentop van de klimaatconferentie in Berlijn activisten uit Nederland in contact kwamen met mensen die betrokken waren bij het Britse Earth First!. Geïnspireerd geraakt door de strijd die ze daar voerden werd GroenFront! als Nederlandse tak van Earth First! opgericht. We willen met deze uitgave duidelijk maken dat er de laatste 20 jaar veel actie is gevoerd onder de naam GroenFront! en dat ecologische directe actie nog steeds noodzakelijk is.