Komend weekend zal GroenFront! opnieuw de Schinveldse Bossen bezetten. Minister Cramer komt morgen met een nieuw besluit over de NIMBY-maatregel. Defensie probeert ondertussen nog steeds om 14 ha bos te kappen. Er wordt komend weekend gerekend op een massale opkomst. “Iedereen die ik spreek uit de omgeving, vertelt te komen. Het verzet is nog springlevend in Schinveld”, vertelt GroenFront-activist Rutger van den Dool, die al enkele dagen in Schinveld verblijft.

In het tijdelijke actiekamp van GroenFront! zal uitleg gegeven worden over de huidige situatie en de poging van Defensie om toch meer bos te kappen. Vrijdagavond geeft activist Peter Polder een lezing over de klimaatcrisis en olieschaarste. Op zaterdag worden er boomhutten gebouwd. ’s Zondag is er een massale oefening van honderden buurtbewoners en activisten in het geweldloos verzet bieden tegen een ontruiming. Het actiekamp zal opgebouwd worden in het bedreigde stuk bos (14ha). Dit bos is eigendom van Defensie. Het schijnt dat Defensie vreest dat verschillende activisten het bos niet meer willen verlaten na het weekend.

Minister Cramer komt vrijdag met een nieuw NIMBY-besluit. NIMBY staat voor Not In My BackYard en is de dwangmaatregel waarmee het kabinet de eerder bomenkap in Schinveld mogelijk maakte. De Raad van State heeft nu al drie keer geoordeeld dat de bomenkap illegaal was. De laatste keer is Cramer een dwangsom opgelegd als ze niet voor 1 september een besluit neemt. Defensie probeert ondertussen om via het bestemmingsplan alsnog te kunnen gaan kappen. “Alles wijst erop dat er een knallende ruzie is tussen VROM en Defensie. Het is dus de vraag wie er vrijdag wint in de ministerraad”, aldus Rutger van den Dool. “Wij zullen dit weekend laten zien dat Schinveld nog steeds strijdvaardig is”, besluit hij.