GroenFront! Jachtexcursie zondag 21 oktober Hattem (Veluwe) 13.00

Wildbeheer of bloedbad? Ga mee het bos in op de Veluwe en leer meer
over de jacht op wilde zwijnen en edelherten. Hoe werkt de jacht,
waarom is wildbeheer een mythe en hoe kan jacht op zwijnen en herten
gestopt worden. Sprekers van GroenFront! en Harry Vos van de
Faunabescherming en veel ruimte voor vragen en discussie.

De excursie start in Hattem om 13.00 uur. Reken op een stevige
wandeling langs jachthutten, voederplaatsen en als we veel geluk
hebben zwijnen of herten. Start is bij de bushalte van lijn 203 ,
Pompstation, in Hattem. Ongeveer een kwartier rijden vanaf Zwolle.

(hoek Apeldoornseweg- Burgemeester van Heemstralaan)

We hopen rond 16.00 uur weer terug te zijn, deelname is gratis een
donatie wordt gewaardeerd.

GroenFront! start een campagne om de mythe van wildbeheer te
ontmaskeren en de jacht op wilde zwijnen en edelherten te stoppen. De
intensieve jacht en het door jagers bijvoeren van wild op de Veluwe
vergroot de overlast van vooral zwijnen en verstoort het ecologisch
evenwicht in het gebied. De praktijk in tal van natuurgebieden waar
niet (intensief) gejaagd wordt bewijst dat wildpopulaties zich zelf
heel goed stabiel kunnen houden en de sterfte dan veel lager ligt als
bij intensieve jacht. Zwijnen en herten kunnen goed samenleven met
mensen, als die laatste bereid is zich net als het wild aan te passen.

– We roepen wandelaars op jachthutten en voerplaatsen in kaart te brengen,

– We vragen terreinbeheerders als gemeenten en het Geldersch Landschap
te stoppen met het verhuren van jachtpercelen

– We voeren geweldloze directe actie om de jacht onmogelijk te maken.

GroenFront! is een informeel netwerk van radicale milieuactivisten
opgericht in 1996. Het heeft sindsdien een serie actiecampagnes op
haar naam staan. In 2000 wist ze een deel van het Betuwelijn project
van tafel te krijgen. De activisten lieten in 2006 de NAVO in het stof
te laten bijten door de kap van 14 hectare bos in Schinveld tegen te
houden.