Actievoerders van Groenfront! hebben zondag negen oktober uit protest boomhutten gebouwd in een grote beukenboom in de Schinveldse bossen. Inmiddels is het tijdelijke kampje weer opgebroken. De actie had tot doel om te oefenen in het bouwen van boomhutten. De politie en marechaussee grepen, ondanks eerdere waarschuwingen, niet in. Vorige week nog had Defensie de bossen tot verboden terrein verklaard. De activisten proberen de kap van zes hectare bos vlakbij het Awacs-vliegveld bij Schinveld te voorkomen. De NAVO heeft om de kap gevraagd en minister Dekker van VROM heeft boseigenaar Defensie toestemming gegeven voor de kap. Bij de Raad van State lopen nog enkele procedures over de vraag of de minister dan wel de gemeente Onderbanken, waar het bos onder valt, bevoegd is om tot boskap te besluiten. Onderbanken verzet zich tegen de grootschalige kap en wil hooguit acht bomen verwijderen. Naar verwachting wordt niet met de kap begonnen voordat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.