Vanochtend vroeg zijn tientallen actievoerders een bezetting gestart bij de kolencentrale en kolenhaven van Amsterdam – gelijktijdig proberen actievoerders in Groningen de kolencentrale in de Eemshaven te bezetten. De boodschap van de activisten: sluit alle Nederlandse kolencentrales vóór 2020 – en maak een einde aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Context: luister naar de rechter, én maak Parijs-belofte waar

De actie wordt gehouden precies één jaar na het vonnis van de rechter in de klimaatzaak van Urgenda en 900 mede-eisers. De rechter oordeelde in die zaak dat de Nederlandse Staat te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. De CO2-uitstoot moet volgens het vonnis in 2020 met 25 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Een jaar na de uitspraak blijkt de Nederlandse CO2-uitstoot echter gestegen, met 5 procent.

“De Nederlandse overheid is wettelijk verplicht om het vonnis in de klimaatzaak uit te voeren. Sluiting van alle kolencentrales vóór 2020, ook de drie nieuwste in Rotterdam en aan de Eemshaven, is daarin de eerste stap. Eerder al riepen 64 Nederlandse hoogleraren het kabinet hiertoe op. Ook de bijstook van biomassa uit bossen geeft alleen een rem op de energietransitie die Nederland nodig heeft”, zo verklaart actienetwerk Wij Stoppen Steenkool.

Het einde van het steenkooltijdperk

Het sluiten van de kolencentrales is in lijn met de klimaatzaak, maar na de toezeggingen van de klimaattop van december vorig jaar in Parijs heeft de Nederlandse regering zich gecommitteerd om zelfs nog méér doen. Overheden kwamen daar overeen dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graden beperkt moet worden.

“De twee grootste steenkoolhavens van Europa liggen in Rotterdam en Amsterdam. Wij roepen daarom op om zo snel mogelijk óók een einde te maken aan de invoer, doorvoer en productie van steenkool en andere zwaar vervuilende fossiele brandstoffen. Alleen door snel en daadkrachtig te handelen houden we een kans om de opwarming onder 1,5 graden te houden – te voorkomen dat miljoenen mensen ontheemd zullen worden door rampzalige weersextremen en onbeheersbare zeespiegelstijging.”

Over de actievorm:

“Met het oog op de urgentie van de klimaatcrisis, achten wij het zowel noodzakelijk als legitiem om een stap verder te gaan, van publiek protest naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit betekent dat wij onze lichamen inzetten op de plekken waar de verandering het hardste nodig is,” aldus Mischa Vos. Deze strategie wordt mondiaal steeds meer ingezet in de strijd tegen vervuilende fossiele brandstoffen. In mei vonden wereldwijd tientallen massa-acties plaats in het kader van ‘Break Free 2016’. In Duitsland namen toen 4000 mensen deel aan ‘Ende Gelände’, waaronder zo’n 150 Nederlanders. Tijdens Ende Gelände werd een kolenmijn en alle omgevende kolentransport drie dagen lang geblokkeerd. De naastgelegen kolencentrale moest afsluiten door een gebrek aan brandstof – Duitsland draaide die dag voor het eerst op 100% duurzame elektriciteit.

Update lopende acties:

In Amsterdam zijn 40 mensen de kolenoverslag in de Amsterdamse haven binnen gedrongen en bezetten daar momenteel laadkranen. De OBA-kolenoverslag voorziet de Hemweg-kolencentrale van NUON van steenkool, evenals kolencentrales in Duitsland. In de Eemshaven, pal naast de Waddenzee, hebben activisten het terrein betreden van de grootste kolencentrale van Nederland, eigendom van RWE.

**************************************

Verdere toelichting op de actie is te vinden in de bijgevoegde actieconsensus (also in English).
Voor updates [en extra beeldmateriaal!] vanaf de verschillende actielocaties volg op Twitter @StopSteenkool, met #klimaatzaak & #kolenuit: https://twitter.com/StopSteenkoolVoor eerste foto’s zie:
https://twitter.com/StopSteenkool/status/746188514530734080

E-mail: info@wijstoppensteenkool.nl
Twitter: @StopSteenkool | https://twitter.com/StopSteenkool

Andere vormen van live-verslag:

Facebook:
https://www.facebook.com/GroenFront/
Video livestream blokkade kolenhaven Amsterdam:
http://www.ustream.tv/channel/Nny57b86hQ7
Twitter-feed:
https://twitter.com/kolenuit