Tweede Conferentie Klimaatactie 2017

Na de succesvolle eerste actieconferentie in Utrecht op 26 november 2016 komen we op zaterdag 28 januari bijeen om de uitgewerkte actie ideeën aan elkaar te presenteren en om gezamenlijk te besluiten welke actie we in 2017 gaan uitvoeren.