In Memoriam.

Rutger van den Dool. 25 september 1981 – 27 december 2016

Veel te jong om nu al afscheid van je te moeten nemen. We hadden nog zoveel te doen…

Rutger was een briljant activist, altijd goedlachs en in voor een feestje. Hij was een drijvende kracht achter tal van GroenFront! campagnes. Altijd aan het werk voor een betere wereld, met een niet te stuiten energie.

Samen hebben we de NAVO verslagen bij Schinveld. Met een groot straatfeest de ring om Utrecht lamgelegd, acties georganiseerd rond de beruchte klimaattop in Kopenhagen. Je was er altijd bij. Als woordvoerder, strateeg en degene die er voor zorgde dat iedereen vol enthousiasme alles in de strijd gooide. Op het snikhete veldje, in de Antwerpse haven, dat we bezet hielden voor een grote actie tegen een kolenoverslag. En bij -7 in de Schinveldse bossen. ‘Begin de dag met een dansje’ zei hij dan, als iedereen er door heen zat. En zo trok je iedereen er toch weer doorheen.

Hij heeft me zoveel geleerd, hoor je overal. Over hoe media werkt, over politiek, over strategie. Hij wilde graag uitleggen hoe het werkte, zodat we als groep beter werden en nog meer konden bereiken.

En hij was een charmeur en een netwerker die even goed overweg kon met de rauwe volkse types uit Schinveld als met de partijtop van GroenLinks. Je wond iedereen om je vinger en kwam overal binnen.

Op 27 december werd je wakker met pijn op je borst. Jij maakte er grappen over, maar Sanne belde de dokter. Even later zakte je in elkaar. Reanimatie mocht niet meer baten. De brandweer werd er bijgehaald om je van de eerste verdieping naar de ambulance op straat te brengen. Yvonne had toevallig dienst en liet je afdalen. In het ziekenhuis konden ze je niet meer redden.

Je laat een groot gat achter Rutger, de strijd gaat door.

Rutgers uitvaart
Op maandag 2 januari om 15.00 uur zal de uitvaart van Rutger plaatsvinden in Crematorium Daelwijck Floridadreef 7 Utrecht. Het wordt een informele dienst.

Na afloop (waarschijnlijk half vijf) komen we samen in het ACU (Voorstraat 71 Utrecht)

Aanstaande zaterdag 11.30 – 12.30 kunnen mensen in rouwcentrum Barbara afscheid nemen. Er zal zowel tijdens de dienst als in het rouwcentrum gelegenheid zijn om iets op zijn kist schrijven of er een sticker op te plakken. Het adres is Egginklaan 51 Utrecht.

Voor iedereen die niet bij Rutgers uitvaart kan zijn wordt er door Engage!TV een livestream opgezet. Als je dit wilt volgen stuur dan even een mailtje naar wendie[at]puscii.nl, dan krijg je het webadres en wachtwoord.


In Memoriam.

Rutger van den Dool. September 25, 1981 – December 27, 2016

Too young to already have to say goodbye to you. We had so much to do…

Rutger was a brilliant activist, always full of smiles and in for a party. He was a driving force behind numerous GroenFront! campaigns. Always working for a better world with an unstoppable amount of energy.

Together we defeated NATO in Schinveld, paralyzed the motorway around Utrecht with a large street party and organized actions around the infamous climate summit in Copenhagen. You were always there. As a spokesperson, strategist and the one that ensured that everyone enthusiastically threw everything into the fight. In the sweltering heat in the port of Antwerp were we occupied a field near the harbor for actions against coal and in -7 degrees in the Schinveld woods. “Start the day with a dance” he said, if everyone was having a hard time. You pulled everyone through it.

He has taught me so much, you hear everywhere. About how media works, about politics, about strategy. He wanted to explain how it worked, so we were better as a group and could achieve more.

And he was a charmer and a networker who could equally do well with the people of Schinveld as with the people from political party’s like GroenLinks. You charmed everyone.

On December 27 you woke up with pain in your chest. You made fun of it, but Sanne called the doctor. Moments later you dropped down. CPR with no avail. The fire brigade was called in to bring you to the ambulance from the first floor. Yvonne had to work that day and took you down from the first floor. In the hospital they could not save you.

You leave a big hole behind Rutger. The struggle continues!