In zijn samenvatting van het Terrorisme Dreigbeeld Nederland doet Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding een poging GroenFront! het label eco-terrorist op te plakken. Dat is bewuste misleiding. Geweldloze directe actie is al twintig jaar onze werkwijze. Er is nog nooit ook maar een steen gegooid bij de acties van GroenFront! Blijkbaar wil de NCTV meer budget, of ze wil het legitieme protest in Groningen criminaliseren. ‘

Uit de laatste rapportage;
“De afgelopen periode zijn de acties tegen de gaswinning in Groningen geïntensiveerd. De plannen van het kabinet voor aanpassing van de gaswinning en voor compensatieregelingen zorgden er niet voor dat de harde kern van het verzet afziet van verdere acties. De inmenging van de landelijk opererende, radicale milieugroepering GroenFront! in het radicale verzet tegen gaswinning zorgt vanaf januari 2014 voor een professionalisering en verharding van de acties.”

Volgens GroenFront! hebben lokale actiegroepen in Groningen niemand nodig om woest te zijn op het uitblijven van maatregelen van de NAM en de Nederlandse overheid om de dreiging van een aardbeving weg te nemen. Ook hebben ze bewezen geheel zelfstandig een serie acties op poten te zetten, van het bezetten van gasputten tot een kleinere ludieke acties. Al die acties waren vreedzaam. Bram Brugmans ‘ het enige geweld dat in Groningen plaats vind komt bij de NAM vandaan. Door gaan met gaswinning terwijl je weet dat dit aardbevingen veroorzaakt is spelen met mensenlevens. ‘

GroenFront! Vangt zowel signalen op van intimiderende activiteiten van politie en inlichtingendiensten richting Groningse buurtgroepen als van een kleinschalige sabotage acties van Groningers die blijkbaar gefrustreerd zijn over het uitblijven van serieuze stappen om hun veiligheid te garanderen. Ook in eerdere campagnes van GroenFront! Zijn er pogingen gedaan door politie en inlichtingendiensten om buurt groepen te intimideren en GroenFront! Af te schilderen als ‘eco-terrorist’ Tot nu toe altijd zonder succes.

GroenFront! Een een Belgisch-Nederlands actienetwerk dat onder de slogans EarthFirst! No violence No Compromise al twintig jaar actie voert rond milieu en natuur. Bekend van onder andere grootschalige en vreedzame campagnes tegen de aanleg van de Betuwelijn en de AWACS basis in Schinveld.