Maak de Veluwe jachtvrij
Op 1 juli begint het jachtseizoen op de Veluwe. Dit betekent dat zwijnen en edelherten tot februari 2014 vogelvrij zijn, want maar liefst 80% van alle zwijnen en 60% van alle edelherten wordt in deze maanden afgeschoten. Onder het mom ‘faunabeheer’ wordt de ecologie van het gebied zwaar verstoord. Meest opvallend is dat aan deze jacht fors verdiend wordt door natuurorganisaties Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe. Door de verkoop van het vlees, maar vooral door het verhuur van jachtrechten.

Campagnevoerend cosmeticabedrijf Lush en actienetwerk GroenFront! doen daarom een heldere oproep aan de twee natuurorganisaties: ‘Stop met het ondersteunen van de jachtlobby. Werk mee aan een Veluwe waar de natuur weer zijn vrije gang kan gaan; waar zwijnen en edelherten hun natuurlijke rol in het ecosysteem weer kunnen vervullen. Een Veluwe die op termijn jachtvrij is. Stop vanaf 1 juli met het verhuren van jachtrechten.’

De hele tekst van de oproep

Oproep aan Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe: stop de commerciële jacht!

Op 1 juli begint het jachtseizoen op de Veluwe. Dit betekent dat zwijnen en edelherten tot februari 2014 vogelvrij zijn, want maar liefst 80% van alle zwijnen en 60% van alle edelherten wordt in deze maanden afgeschoten. Onder het mom ‘faunabeheer’ wordt de ecologie van het gebied zwaar verstoord. Meest opvallend is dat aan deze jacht fors verdiend wordt door natuurorganisaties Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe. Door de verkoop van het vlees, maar vooral door het verhuur van jachtrechten.
Er is een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende terreinbeheerders op de Veluwe – niet overal op de Veluwe vindt deze onnodige jacht op deze schaal plaats. Organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer geven op dit punt een beter voorbeeld en zijn meer terughoudend met het toestaan van jacht in hun natuurgebieden. Het Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe geven hobbyjagers echter wel vrij baan: op hun terreinen wordt meer gejaagd en meer bijgevoerd. Beide organisaties verdienen bovendien fors aan de jacht en zijn in de praktijk onderdeel van de jagerslobby die pleit voor meer afschot bij de provincie.

Campagnevoerend cosmeticabedrijf Lush en actienetwerk GroenFront! doen daarom een heldere oproep aan de twee natuurorganisaties: ‘Stop met het ondersteunen van de jachtlobby. Werk mee aan een Veluwe waar de natuur weer zijn vrije gang kan gaan; waar zwijnen en edelherten hun natuurlijke rol in het ecosysteem weer kunnen vervullen. Een Veluwe die op termijn jachtvrij is. Stop vanaf 1 juli met het verhuren van jachtrechten.’
Zwijnen en edelherten worden zowel intensief bejaagd als fors bijgevoerd in de natuurgebieden van het Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe. Op terreinen van het Geldersch Landschap zijn veel jachthutten en bijvoerplaatsen te vinden. Ook worden door boswachters jachtpartijen georganiseerd. Ook Nationaal Park de Hoge Veluwe verdient aan de jacht en de verkoop van vlees. Het park werkte daarnaast pogingen om het gebied met ecoducten te verbinden met nabijgelegen natuurgebieden jarenlang tegen: het lijkt alsof het de vetgemeste zwijnen en edelherten liever gevangen houdt achter hoge hekken. Als het Geldersch Landschap en Nationaal Park de Hoge Veluwe hun beleid veranderen, wordt er fors minder gejaagd op de Veluwe en krijgt de natuur een nieuwe kans.

Het alternatief is er. In gebieden waar niet bijgevoerd en niet of nauwelijks gejaagd wordt, blijft het aantal zwijnen en edelherten redelijk stabiel. Ongeveer 25% van de dieren haalt door natuurlijke oorzaken de lente niet. Dit is fors minder dan de 60% tot 80% dieren die op de Veluwe afgeschoten worden. Niet bejaagde dieren laten zich meer zien, worden ouder en vertonen veel meer natuurlijk gedrag. Bovendien moeten de dode dieren niet uit de natuur worden weggehaald, want deze vormen een waardevolle voedingsbron voor aaseters als de raaf en de zeearend. Ecologen betogen al jaren dat jagen niet effectief is om het aantal dieren op de Veluwe stabiel te houden. Bovendien geven zij aan dat de jacht forse schade toebrengt aan de natuur. Hetzelfde geldt voor de overlast die vooral zwijnen veroorzaken op boerenakkers en in het verkeer. Deze overlast is door de jacht nooit verdwenen. Er zijn veel effectievere oplossingen bekend, zoals wildwerende heggen of hekken om akkers en wegen.
De argumenten zijn uitgebreider te vinden op www.jachtkaart.nl. Initiatiefnemers van deze brief zijn Lush en GroenFront!.

Over Lush
Lush voert al sinds oprichting (1995) campagnes voor een beter milieu en dierenrechten. Het proefdiervrije cosmeticabedrijf heeft bijna 1000 winkels in meer dan 50 landen en steunt diverse fairtrade en lokale initiatieven die zich inzetten voor dier en milieu. Lush gebruikt haar verpakkingen daarnaast zo duurzaam mogelijk: door te recyclen, onnodige verpakking weg te laten of en waar het kan in een vaste vorm te produceren, zodat extra verpakking niet nodig is. Voor meer informatie: www.lush.nl.

Over GroenFront!
GroenFront! Is een netwerk van milieuactvisten en opgericht in 1997. Onder het motto EarthFirst! No violence en Direct Action organiseert zij actiecampagnes om ecosysteem aarde te beschermen. GroenFront! voerde campagnes tegen de Betuwelijn, de kap van de Schinveldsebossen, en rond de klimaattop in Kopenhagen.
Voor meer informatie: www.groenfront.nl Voor meer informatie over de anti-jachtcampagne zie www.jachtkaart.nl

Steun deze oproep en teken de online petitie via deze link

Deze oproep wordt mede ondertekend door:

Harry Voss, anti- jacht activist en bestuurslid van de Faunabescherming

Marianne Thieme, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren

Niko Koffeman, Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren

Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP

Lieke Smits , voorzitter van Rood, de jongerenorganisatie van de SP,

Marcel Vossestein, oud-voorzitter KNNV-Natuurbeschermingscommissie en kritisch beschouwer Veluws faunabeheer.