Hebben GroenFront! campagnes succes?
Ja, dat hebben ze. Soms heel direct, zoals het kunnen behouden van het grootste deel van Lappersfort bos of het bos bij Schinveld. Soms indirect. Ons verzet tegen de de Betuwelijn was fel, maar de spoorlijn werd wel aangelegd. De eveneens geplande Noord en zuidtak van de Betuweroute en het distributieknooppunt in het midden verdwenen van de tekentafel. En heel vaak heel erg onzichtbaar, door dat plannen uit vrees voor verzet al in een vroeg stadium sneuvelen en het besef langzaam groeit dat we eigenlijk en algehele ecologische opstand nodig hebben.

De Betuwelijn.
Ja, de Betuwelijn is aangelegd. Maar niet zonder slag of stoot. Ons verzet, de inzet van milieuorganisaties en buurtbewoners hebben zeker effect gehad. Het duidelijkst was dat bij het sneuvelen van het MTC, het vervoersknooppunt bij Elst dat de schakel had moeten vormen tussen de rivier, de Betuwelijn zoals die er nu ligt, de snelweg en de nooit gebouwde Noord tak van de Betuwelijn naar Oldenzaal en de Zuidtak naar Venlo. Een ander succes van de campagne was dat sindsdien grote spoortrajecten niet meer als vanzelf als ‘groen’ worden gezien. De betuwelijn vervoert of dit moment bijvoorbeeld veel steenkool vanuit de havens van Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland. Dat laat onverlet dat we de Betuwelijn het liefst morgen uit elkaar zouden willen schroeven. Het blijft een forse inbreuk op het landschap, het veroorzaakt veel geluidsoverlast en het veroorzaakt een vraag naar het zinloos op en neer slepen van goederen ten behoeve van economische groei. Niettemin beschouwen wij de campagne als een overwinning op het machtige verbond tussen bouwbedrijven, Prorail en het ministerie van Infrastructuur.

Schinveld
Ook hier werden we ontruimd, en werd zes hectare bos gekapt. Die boskap werd achteraf, zoals wij al voorspeld hadden, illegaal verklaard. Te laat voor het bos, maar de redding voor nog eens 14 hectare bos die de NAVO ook had willen kappen. Bovendien zorgde ons felle verzet, en de massale steun daarin van de bewoners van Schinveld en Brunssum er voor dat de NAVO die 14 hectare tot op de dag van vandaag met geen vinger durft aan te raken. En de NAVO heeft akkoord moeten gaan met 35% minder vluchten. Dat is een eerste begin, want uiteindelijk is de enige echte oplossing het sluiten van AWACS basis Geilenkirchen. Het is wel een bewijs dat een kleine actiegroep en een klein dorpje in Schinveld het kan winnen van de NAVO.

Lappersfortbos, Brugge
Het Lappersfort is twee keer bezet geweest. De eerste bezetting was een halve overwinning. Het grootste deel van het Lappersfortbos kreeg een beschermde status en wordt niet langer bedreigd door boskap. Ondanks het feit dat het actiekamp ontruimd werd. Het zette ook voor eens en voor altijd het thema van de niet beschermde bossen in Vlaanderen op de kaart. De tweede bezetting verliep minder goed. Uiteindelijk lukte het ons niet om de het tweede deel van het bos voor kap te behoeden.

Eldik
Een weinig verteld verhaal over een klein en snel succes. Tijdens de Betuwelijn campagne nam de Schaatsclub in Eldik contact met ons op. De kolk waarop zij elke winter schaatste werd volgestort door de eigenaar van de camping er naast. Vrachtwagens vol grond reden af en aan, en ondanks protesten en een gewonnen rechtszaak weigerde de campingbaas te stoppen. De politie wilde ook niet ingrijpen. Samen met bewoners van Eldik hebben we de vrachtwagens geblokkeerd. En dat werkte. De politie greep in en stuurde de vrachtwagens weg. De kolk werd gered.