Tientallen klimaatbeschermers van Wij Stoppen Steenkool hebben vanochtend de kolenoverslag EMO in de Rotterdamse haven bezet. Het Europees Massagoed Overslagbedrijf kreeg onlangs zonder ingrijpen van de gemeente Rotterdam eenzijdig een 25 jarige contractverlenging tot 2043.

Tientallen klimaatbeschermers van Wij Stoppen Steenkool hebben vanochtend de kolenoverslag EMO in de Rotterdamse haven bezet. Het Europees Massagoed Overslagbedrijf kreeg onlangs zonder ingrijpen van de gemeente Rotterdam eenzijdig een 25 jarige contractverlenging tot 2043. De deelnemers aan het protest vinden dat het tijd wordt om de macht van de fossiele industrie in de haven te breken. Zij geven aan niet weg te gaan totdat het vernieuwde contract van de EMO openbaar gemaakt en vernietigd is . Internationaal is er grote verontwaardiging over het openblijven van de grootste kolenhaven van Europa.

Youtube etc.registreren wie hun filmpjes bekijken. Daarom hebben we er voor gekozen deze niet automatisch af te laten spelen.

Meer over privacy

Als Nederland haar verantwoordelijkheid wilt nemen om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1.5 C°, dan moet het Rotterdamse havenbedrijf zo snel mogelijk stoppen met het faciliteren van fossiele brandstoffen. “Het Havenbedrijf en wethouder Visser zijn schuldig aan klimaatverwoesting. Door niet de verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het leasecontract van de EMO overslag, zijn ze medeverantwoordelijk voor de vernietiging van onze aarde. Mensen in het globale zuiden en onze kinderen draaien hierdoor op voor de kosten van de verwoesting van EMO”, aldus woordvoerder Maria Rietberg. “Het is Code Rood voor het klimaat. Rotterdam is de grootste kolendealer van Europa. Als de politiek niet ingrijpt dan is het aan ons.”

De haven van Rotterdam is een cruciaal knooppunt in de globale fossielenbrandstoffenhandel. “Fossiele brandstoffen behoren tot een verleden waarin te weinig aandacht was voor het overleven van onze planeet. Als wij nu niet ingrijpen, glijden onze aarde en haar bewoners af naar een onleefbare wereld”, zegt Rietberg. ‘Stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen, miljoenen mensen op de vlucht door honger door mislukte oogsten: de oorzaak hiervan ligt mede in Rotterdam’.

In de gemeenteraad van Rotterdam heerst een breed gedragen weerzin en onbegrip voor de opstelling van de verantwoordelijke D66-wethouder Adriaan Visser. Veel lokale politieke partijen hebben hun kiezers opgeroepen mee te lopen in de Klimaatmars voor een kolenvrij Rotterdam. Die mars is georganiseerd door het Rotterdams Klimaatinitiatief en vertrekt vanmiddag om 13.00 uur vanaf het stadhuis richting het havenbedrijf.

In de Rotterdamse haven wordt jaarlijks meer dan 28 miljoen ton steenkool overgeslagen. De verbranding hiervan staat gelijk aan 47% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Het overgrote deel wordt per trein en binnenvaartschepen geëxporteerd naar Duitsland. Honderden Nederlanders deden in november voorafgaand aan de klimaattop van Bonn al mee aan de massale Ende Gelände-protesten. Vierduizend mensen deden mee aan de actie tegen de RWE-bruinkoolmijnen. Zij dwongen RWE zijn vernietigende werkzaamheden te stoppen.
De OBA kolenoverslag in Amsterdam, na Rotterdam de grootste van Europa, is afgelopen zomer bezet door massale burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging Code Rood.

Duitse verontwaardiging

De passieve opstelling van het Rotterdams gemeentebestuur heeft ook internationaal, zowel in Duitsland als Engeland, gevoelens van ontzetting veroorzaakt. In een open brief riepen internationale milieuorganisaties burgemeester Ahmed Aboutaleb, havenbedrijf-directeur Allard Castelein en de gemeenteraad op om de kolenoverslag uit te faseren. “De internationale actiebereidheid om naar de Rotterdamse haven te komen voor grootschalige acties is enorm toegenomen,” zegt woordvoerder Mischa Vos. “Internationale anti-steenkoolcoalities stellen dat Nederland haar verantwoordelijkheid ontloopt. Met dit onverstandige besluit gaat het college van B&W in tegen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.”

Rechtvaardige transitie havenarbeiders

Wij Stoppen Steenkool is voor een rechtvaardige transitie. De havenarbeiders die in hun inkomen afhankelijk zijn van de kolenoverslag moeten bij de onmiddellijke uitfasering van steenkool geholpen worden in een eerlijke overgang. Daarom steunt de actiegroep de oproep van het FNV voor een Kolenfonds voor personeel in de kolenbranche. Wij vinden het noodzakelijk dat de aandeelhouders wat terugdoen voor de arbeiders; ze hebben immers jarenlang aan hun arbeid verdiend’, stelt Vos. “Hernieuwbare energie biedt volop perspectieven voor een nieuwe toekomst voor de haven. De kans op een slechte transitie bij falend overheidsbeleid is levensgroot. Daarom staan wij nu op om op te komen voor het klimaat en eisen klimaatrechtvaardigheid voor iedereen”, aldus Rietberg.