za 28 januari 09:00u

Plantage Doklaan 8-12
1018 CM Amsterdam
Bekijk het evenement

Na de succesvolle eerste actieconferentie in Utrecht op 26 november 2016 komen we op zaterdag 28 januari bijeen om de uitgewerkte actie ideeën aan elkaar te presenteren en om gezamenlijk te besluiten welke actie we in 2017 gaan uitvoeren.

Mis het niet. Samen schrijven we geschiedenis!

Datum: Zaterdag 28 januari 2017
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Dokhuis, Plantage Doklaan 8-12, Amsterdam

Om je vrienden uit te nodigen via Facebook: https://www.facebook.com/events/1807041646240169/

Nederland blijft in alle opzichten ver achter als het gaat om een serieuze aanpak van het klimaatprobleem. De kolencentrales zijn nog steeds open, de NAM (Shell & Exxon) pompt nog steeds miljarden kubieke meters gas uit de Groningse bodem, de verkeersstromen over de weg en in de lucht blijven groeien, de industriële landbouw en de bioindustrie vieren hoogtij en de uitstoot van broeikasgassen wordt alleen maar groter.

Klimaatverandering is een gevaar voor al het leven op onze planeet. Klimaatverandering is niet meer alleen een probleem voor de toekomst. Door menselijk handelen is de temperatuur op aarde nu al met één graad Celsius toegenomen. Vrijwel dagelijks horen wij over nieuwe rampzalige weersextremen. Maar door verdere opwarming zo veel mogelijk te beperken kunnen we een betere, schonere en meer rechtvaardige wereld achterlaten voor volgende generaties.

Het klimaatprobleem is onderhand zo dringend en bedreigend dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is om over te gaan van grootschalig publiek protest naar grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid. Alleen wanneer wij de handen ineenslaan, alleen wanneer wij een stap verder durven gaan, kan de macht van de fossiele brandstoffenindustrie doorbroken worden en een fossielvrije samenleving bereikt worden. Dit besef brengt steeds meer mensen uit verschillende sociale groepen en met verschillende politieke overtuigingen samen.

Wij willen bouwen aan een sterke, strijdvaardige, diverse en solidaire klimaatbeweging. Een beweging die zich verbreedt door samenwerking te zoeken met andere groepen die ook strijden voor een meer rechtvaardige wereld. Omdat wij samen vechten tegen hetzelfde systeem dat klimaatverandering en ongelijkheid veroorzaakt.

Geïnspireerd door het succes van de Ende Gelände-acties in Duitsland willen wij onze krachten bundelen in een beweging die van onderop is georganiseerd, als een horizontale samenwerking van personen, niet van organisaties, die op een democratische en transparante manier acties organiseert. Daarom is in de zomer van 2016 een groep mensen uit verschillende hoeken van de klimaatbeweging bij elkaar gekomen om de Coalitie Klimaatactie 2017 op te richten.

Tijdens de eerste actieconferentie op 26 november 2016 hebben wij verschillende plannen ontwikkeld over hoe, waar en wanneer we dit jaar in Nederland stappen kunnen ondernemen richting grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid ter bescherming van het klimaat. De Coalitie Klimaatactie 2017 roept nu op tot een tweede landelijke actieconferentie op zaterdag 28 januari in Amsterdam, om knopen door te hakken en te beginnen met het organiseren van de actie.

Wij zullen onze acties richten tegen de fossiele brandstoffenindustrie die met al haar macht positieve verandering blokkeert, hoewel wij ons bewust zijn dat er ook andere factoren belangrijk zijn, zoals de industriële landbouw en de bio-industrie. Iedereen die het met bovenstaande doelstellingen eens is, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de actieconferentie. Het hebben van actie-ervaring is hierbij niet belangrijk; iedereen kan een bijdrage leveren.