Elk jaar begint er op 1 oktober het kap seizoen in het Hambach bos (dichtbij Keulen, Duitsland). Het kappen van de bomen is deel van de continuele uitbreiding van de Hambach bruinkoolmijn.

Het overgebleven stuk Hambach bos – origineel een stuk van 6000 hectare van oud bos – is ecologisch uniek in Europa. Voor meer dan 30 jaar is het energie bedrijf RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) bezig om dit bos te kappen. Vandaag de dag is er nog 500 hectare van over. Deze 500 hectare zullen volgens plannen van RWE en de overheid ook de komende jaren plaats moeten maken voor de mijn.

En dit moet allemaal gebeuren omdat onder de bos het zogenaamde “bruine goud” (bruinkool) te vinden is. Bruinkool is al voor meer dan honderd jaar in het Rijnland tussen Aken en Keulen geëxploiteerd. In 1970 is de grootschalige bruinkoolwinning project goedgekeurd. Dit project omvatte drie grote open mijnen, de bouw van nieuwe kolencentrales en de uitbreiding van een bestaande kolencentrale.

Dit leidde tot de sluiting van kleinere open mijnen, industriële installaties en een vermindering van de agrarische economie in de regio. Een verandering die zijn sporen in heel West-Duitsland (GFR) achter liet. De beurs handel, de wapenwedloop van de koude oorlog en miljarden Deutsche Mark geïnvesteerd in de herstructurering van de industrie bevorderde dit proces.

De winning en de productie van energie uit bruinkool is een van de grootste uitstoten van CO2 wereldwijd. Bruinkool draagt ​​bij aan een levensbedreigende omgeving, vernietigt gehele landschappen en vernietigt hen daarmee voor altijd.

Elk jaar vanaf 1 oktober tot 31 maart blijft RWE bezig met het kappen van het Hambach bos om ruimte te maken voor de mijn. 180 dagen van verzet tegen deze destructieve machines is ons antwoord.

We demonstreren en informeren: door directe interventie tijdens het kappen van de bomen en daarbuiten. Hierbij worden het kappen moeilijker en duurder gemaakt. We streven ernaar financiële schade toe te brengen.

We experimenteren: door de uitwisseling van ervaringen en door het leren van nieuwe vaardigheden. We bouwen aan een netwerk op zowel regionaal als internationaal niveau. Het resultaat is de zelforganisatie van ons dagelijks leven en een voortdurende bevraging van ons eigen handelen. Het organiseren van de manier waarop we samenleven is wat ons verzet in de eerste plaats mogelijk maakt.

Laten we het kap seizoen in het Hambach bos stoppen!

Website: www.hambachforest.blogsport.de
E-mail: hambacherforst(at)riseup.net (PGP : 0xBF632349BA1725B1)