De kans is redelijk groot dat er een dezer dagen houthakkers en de politie aan komen. Wij rekenen dan op jullie steun. Heel veel mensen uit Schinveld en Brunssum maar ook van veel verder weg hebben gezegd naar het bos te komen als het zover komt. En dat is een goede zaak. Hoe meer mensen er in het bos gaan zijn, hoe groter de kans wordt dat de houthakkers (en de politie) naar huis kunnen worden gestuurd.

Meer over de alarmlijst,wat er kan gebeuren en wat jij kan doen, juridische risico’s

Alarmlijst
Zowel Stop AWACS Overlast als wij hebben een alarmlijst. Meld je aan per mail op schinveld[at]groenfront[dot]nl of bel met 084 8666018 en spreek je naam en je nummer in op de voicemail. Je krijgt dan een sms met een alarmmelding. We vragen je dan zo snel mogelijk naar het bos te komen. Ook hopen we de tijd te hebben deze website bij te werken met meer informatie. Of dat dan lukt is de vraag.

Wat kan je doe om te kap te hinderen.
Dit is een korte handleiding voor mensen die mee willen helpen de kap van de Schinveldse bossen (of welk bedreigd natuur gebied dan ook) te stoppen. De beste manier om dit te doen is aanwezig zijn in het bos als er gekapt wordt. Zolang er mensen rondlopen in het bos mag er vanwege het gevaar dat dit oplevert voor die mensen niet gekapt worden. Dat klinkt makkelijker dan het is.

Heeft dat zin? Ja, ten eerste kunnen de lokale autoriteiten vanwege de openbare orde (lees: een te veel aan verzet) besluiten om de kapwerkzaamheden (tijdelijk) te stoppen. Dat biedt de kans om Defensie onder druk te zetten de kap helemaal te staken. Ten tweede staat er nog eens 14 hectare op de nominatie voor kap. Hoe meer verzet nu , hoe meer kans dat die 14 hectare wel blijft staan.

Wat gaat er gebeuren
Na eerst een korte beschrijving te geven hoe een dergelijke kapactie er uit kan zien, gaan we eerst in op wat jij kan doen, hoe je jezelf voorbereid, en daarna op de juridische risico’s. Voor alles geldt dat je vooral je gezond verstand moet gebruiken en je niet bang moet laten maken door de autoriteiten.

Als Defensie toestemming krijgt om te kappen is de kans groot dat de politie in grote aantallen aanwezig gaat zijn om het bos af te grendelen voor bezoekers.
Iedereen weet dat de kap van het bos omstreden is, en dat dit reacties van buurtbewoners en milieuactivisten gaat uitlokken. In het verleden hebben wij (GroenFront! activisten) meerdere keren mee gemaakt dat natuurgebieden door grote hoeveelheden ME afgegrendeld werden (in een vergelijkbaar geval waren er 1000 ME-ers, politiehelikopters en een enorm hekwerk om het bos hermetisch af te grendelen). De politie heeft dan de opdracht om iedereen te arresteren die probeert het bos in te komen. De kans dat iets dergelijks hier weer gebeurt is aannemelijk.

Niettemin zijn er kansen genoeg om het bos in te komen. Ten eerste is mogelijk om in het bos te zijn voordat de politie er is. Ten tweede is een bosgebied van 20 hectare onmogelijk hermetisch af te sluiten. Er is altijd een manier om ergens naar binnen te glippen.

Hoe bereid ik me voor op mijn boswandeling.
• Zorg er ten eerste voor dat je gekleed bent op een langdurig verblijf in het bos. In dit jaargetijde betekent dat waterdicht schoeisel, warme kleren, eventueel regenkleding etc.
• Zorg er voor dat het makkelijk zit en dat je er mee kunt rennen en klimmen.
• Trek iets aan dat vies mag worden.
• Trek iets aan in bos kleuren, zodat je niet zo snel gezien wordt.
• Zorg er voor dat je proviand bij je hebt. Eten en drinken.
• Zorg er voor dat iemand thuis weet wat je gaat doen.
• Neem een telefoon mee, en eventueel een fotocamera.
• Over het wel of niet meenemen van een paspoort, zie het juridische gedeelte.
• Ga nooit alleen het bos in, maar altijd met twee of meer personen.

Niet meenemen
Illegale voorwerpen als wapens (ook zakmessen kunnen daar onder vallen) en drugs.
Papieren waarop persoonlijke informatie staat, idem voor informatie over actievoorbereidingen.

Wat kan ik doen?
Zoals al gezegd, rond lopen en rond blijven lopen is genoeg. Zolang er mensen rond lopen in het bos mag er daar niet gekapt worden. Maar met veel politie in de buurt is dit moeilijk vol te houden. Men zal al snel proberen je uit het bos te verwijderen. Een manier om hier mee om te gaan is het erg moeilijk maken je uit het bos te halen door je bijvoorbeeld aan een boom vast te ketenen of in een boom te klimmen. Voor dat laatste moet je kunnen klimmen, voor vastketenen om een boom is vooral veel lef nodig. Bij alles wat je doet: doe het niet alleen, samen sta je sterker.

Juridische risico’s
Wanneer je dit soort acties doet bega je burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is je morele recht, maar je overtreedt er volgens de autoriteiten wel een wet mee.
De politie zal proberen je tegen te houden door gebruik te maken van een aantal wetten. We zullen die hieronder kort beschrijven maar waarschuwen je nu al vast voor twee dingen:

1. Als je de wet overtreed leidt dat niet automatisch tot een bepaalde straf. Het is altijd een rechter die bepaald hoeveel straf je krijgt, de rechter is alleen gehouden aan een bepaald maximum. Je kunt zelfs (en dat gebeurt soms bij acties) een schuldig verklaring krijgen zonder boete of celstraf. De politie wil altijd graag doen geloven dat zij het zijn die je straf geven. Dat is dus niet zo.

2. De politie mag veel, maar kan er ook voor kiezen minder hard in te zetten. Ze mogen je al snel arresteren, maar vaak kiezen ze er voor om je alleen van een terrein af te slepen en het daarbij te laten. Ze mogen proportioneel geweld gebruiken, maar ze mogen ook met zachte hand optreden. Dat is aan de politie, en dus is het vaak moeilijk te zeggen op welke manier ze gaan reageren.

De wetjes die ze kunnen gebruiken.
Verboden toegang.(art. 461) Waarschijnlijk wordt het bos verboden gebied verklaard. Wie dat overtreedt kan eerst door middel van een bevel te kennen worden gegeven uit het bos te moeten gaan, maar dat hoeft niet. Je e kunt een boete krijgen die varieert van 20 tot 225 euro. Art 461 is een overtreding en geen misdrijf. Je kunt hiervoor een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen krijgen, maar je kunt ook direct een transactievoorstel van de politie meekrijgen (later krijg je dan een acceptgiro thuisgestuurd). Als je dat niet betaalt, komt je zaak vanzelf voor de rechter.

Het niet voldoen aan een noodverordening van de gemeente werkt ongeveer hetzelfde als verboden toegang. Ook dit is een overtreding, waar je mogelijk een geldstraf voor opgelegd krijgt. Volgens het wetboek is ook een gevangenisstraf van 3 maanden mogelijk, maar dit is zeer onwaarschijnlijk.

Niet opvolgen van een politiebevel of -vordering. (art 184) . Als een politieagent je een duidelijk bevel geeft (dat je hebt kunnen horen en begrijpen) moet je aan dit bevel voldoen. Doe je dat niet dan is dat een misdrijf. Daarmee is het een naar en vaak misbruikt wetsartikel. De maximumstraf is een absurde gevangenisstraf van 3 maanden, maar gewoner is een boete van rond de 225 euro. Ook in dit geval komt het voor dat je geen dagvaarding, maar direct een transactievoorstel meekrijgt. Ook nu komt dat vanzelf weer voor de rechter wanneer je niet betaalt.

Het verschil tussen een misdrijf en een overtreding is:
Een overtreding is in het algemeen veel lichter dan als een misdrijf, vergelijkbaar met door rood rijden.
Voor een overtreding mag je alleen bij betrapping op heterdaad gearresteerd worden

Je kunt na je arrestatie in eerste instantie 6 uur worden vastgehouden voor onderzoek (verhoor e.d.) + eventueel 6 uur voor vaststelling van je identiteit wanneer je je naam niet opgeeft). Wanneer er op het wetsartikel waarvoor je gearresteerd bent een gevangenisstraf van meer dan 4 jaar staat, kun je door de hulpofficier van justitie (een daartoe bevoegde politiemedewerker) in verzekering gesteld worden (maximaal 3 dagen). Officieel moeten hier goede redenen voor zijn (onderzoeksbelang e.d.), maar meestal wordt er maar wat raak verzonnen. Je hebt na inverzekeringstelling recht om je advocaat te spreken.
Als je je naam niet opgeeft dan kun je in verzekering gesteld worden wanneer je aangehouden bent voor een wetsartikel waar een gevangenisstraf opstaat. Voor een aantal overtredingen (zoals art. 461) geldt dit niet, voor enkele andere wel (bijv. overtreding van een noodverordening).

LET OP! De tijd tussen 0:00 uur en 09:00 uur telt niet mee. Als ze je nog langer willen vasthouden dan moet je (uiterlijk na 3 dagen en 15 uur) voor een rechter-commissaris geleid worden, die je eventueel in bewaring kan stellen. Wanneer het om bovenstaande feiten gaat is dit niet erg waarschijnlijk. Mocht het wel zover komen, dan heb je tegen die tijd normaal gesproken inmiddels wel een advocaat gezien, die je de verdere gang van zaken kan uitleggen.

Op basis van bovenstaande wetten mag de politie je arresteren. Of ze dit ook doen hangt heel erg van de omstandigheden af. Ze mogen je ook uit het gebied verwijderen zonder je te arresteren.

Wat gebeurt er als je gearresteerd wordt?
Gearresteerd worden klinkt heel heftig. Niet dat het iets is dat je graag mee zou willen maken maar eigenlijk valt het wel mee. Vervelend maar soms is dat het risico dat je loopt. Je wordt meestal eerst even apart gezet in een politiebusje. Dat betekent ook dat je gefouilleerd wordt (vrouwen mogen alleen door vrouwen gefouilleerd worden.) Daarna wordt je naar een politiebureau gebracht en opgesloten in een kleine cel. Een hok met (misschien) een bed en soms een wc. Geen klink aan de binnenkant van de deur en meestal niet al te schoon. Je moet je veters en je broekriem inleveren (en al het andere waarmee je jezelf iets aan kunt doen) idem voor alle losse voorwerpen, aanstekers en sigaretten. Die krijg je na afloop weer terug.. Je moet daar vaak lang wachten tot je of verhoord wordt, of weer vrijgelaten. In elk geval krijg je daar van een (hulp-)officier van justitie te horen waarvan je beschuldigd wordt, en soms daarvan krijg je een papier overhandigd (een proces-verbaal). Vaak wordt je na een kort verhoor weer vrijgelaten. Je hebt de eerste zes uur geen recht op het spreken of zien van advocaat of bekenden. Het recht op een telefoontje bestaat alleen in films.

Een aantal tips van ‘ervaringsdeskundigen’
– behandel agenten en bewakers altijd netjes (maar laat je niet verleiden tot het praten over de actie), meestal doen zij dat dan ook.
– Verklaar niets over je actie of die van anderen. Overleg daarover eerst met je advocaat. Je hebt het recht te zwijgen, maak er gebruik van.
– Politieagenten mogen (zeker in een verhoor) liegen, intimideren en bluffen. Wat ze ook beweren, geloof ze niet. Ze zullen je proberen voor te houden dat netjes meewerken, een verklaring afleggen en alles ondertekenen beter voor je is, dat is niet zo.
– Gebruik je tijd in een cel goed. Slaap, doe gymnastiekoefeningen of plan je vakantie. Laat je niet kisten, je komt vanzelf weer vrij.

Wel of niet je naam zeggen?
Het is mogelijk je naam te verzwijgen. Daarmee maak je het moeilijker voor de politie je te vervolgen. Er staat op zich geen boete op het verzwijgen van je naam, maar omdat je sinds dit jaar wel verplicht bent een identiteitsbewijs te kunnen tonen, komt dit in feite op hetzelfde neer. Op het niet tonen van je identiteitsbewijs staat een standaardboete van €50. ,Zoals hierboven beschreven kun je langer vastgehouden worden als je je naam niet geeft. Als je er voor kiest, geef nooit een valse naam op (ook dat is strafbaar en wordt bijna altijd ontdekt) en zorg er voor dat je niets op zak hebt waaruit je naam of woonplaats te achterhalen is. Zorg er ook voor dat mensen met wie je een actie doet weten dat je anoniem wilt blijven.

Juridische ondersteuning.
GroenFront! Schinveld heeft juridische ondersteuning georganiseerd. Er zijn advocaten die uit idealisme activisten bijstaan. Daarnaast is er een groepje mensen (de arrestantengroep) dat de ondersteuning voor arrestanten organiseert.

Mag de politie geweld gebruiken?
Ja, de politie heeft het recht om met gepast geweld op te treden. Of ze dat doen is een tweede. Dat hangt deels ook af van je eigen gedrag.Wat ze in dit soort situaties nooit mogen is pepperspray gebruiken. Doen ze dat wel doe dan aangifte. Wat onder gepast geweld verstaan moet worden, wordt helaas op het moment zelf door de politie bepaalt. Vind je dat je te hard bent aangepakt of voel je je op een andere manier onheus bejegend, overleg dan met de juridische ondersteuning of het zin heeft om een klacht in te dienen of, bij ernstige zaken, aangifte te doen.

Voor meer informatie zie de arrestantenflyer